Weggeefwinkel onder schot….

Lieve Weggeef-leden,

Graag even uw aandacht..

Sommige van jullie zullen het misschien al vernomen hebben, maar tot ons ongenoegen moeten wij misschien vertrekken uit ons huidige pand in de Slachthuisstraat 67. Stichting Surbeza is met de gemeente in onderhandeling over koop of huur van het pand. Zij hebben al een vergunning aangevraagd voor intern verbouwen en functiewijziging van het gebouw (welke nu maatschappelijk is). Deze aanvraag is middels (19 augustus) verleend.
Voor geïnteresseerde: kijk op Zaanstad.nl, bekendmakingen B&W, 19 augustus. Het besluit is in zijn volledigheid in te zien op het stadhuis.

Stichting Surbeza, ook wel Stichting Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse Belangen Zaanstad, is al sinds 2007 zonder locatie. Zij runden jarenlang het ontmoetingscentrum Famiri in het centrum van Zaandam. Na klachten uit de buurt over lawaaioverlast en een sommatie van de gemeente, werd het in 2007 gesloten en verkocht. Later hebben zij hun oog laten vallen op het voormalige BVO- gebouw aan de Botenmakersstraat in Zaandam. Dit ging voor hun niet door, mede door bezwaren van omwonenden tegen de uitgebreide horeca die Surbeza daar wilde vestigen. Rond december 2013 heeft Surbeza een nieuw bestuur opgezet en proberen weer nieuw leven in de stichting te blazen.

Wij zouden het doodzonde vinden om te vertrekken uit de Slachthuisstraat en om deze keer misschien wel definitief dakloos te worden. Wij hebben er als weggeef-team jarenlang vertrouwen in gehad dat als wij ergens weg moesten dat het verkrijgen van een nieuwe locatie vroeg of laat wel lukt. Echter in dit huidige beleidsbeeld hebben wij dit vertrouwen niet langer. Wij zouden het zelf er jammer vinden om met dit vrijwilligerswerk te stoppen, maar voor al die mensen die met plezier (en voor velen: uit noodzaak) bij ons komen is het natuurlijk een groot verlies, met andere woorden, voor heel de Zaanstreek.

Laat de gemeente weten dat u het niet eens bent met deze beslissing, of dat nou is omdat u geen uitgaanscentrum in deze wijk wil, of omdat u de Weggeef niet wil zien verdwijnen! Belanghebbenden kunnen gedurende de bezwaarperiode (tot 25 september) een bezwaarschrift in dienen bij de gemeente. Deze moet voorzien zijn van datum, naam, adres, handtekening en motivering. Indien u een bezwaarschrift af heb en u wilt dat we even met u meekijken naar de tekst bent u welkom op zaterdag en dan doen wij dat graag.

Laat de Weggeef niet verdwijnen voor een feestzaal!

Liefs,
Het Weggeef-team.