Persbericht Kraakgroep

PERSBERICHT

Kraakgroep steunt bewoners bij verzet tegen sloopplannen

Amsterdam, 17 juni 2007. Op zondag 17 juni hebben wij, kraakgroep Oosterparkbuurt, vijf etages bezet in de Derde Oosterparkstraat en de Vrolikstraat. De etages zijn bezet als protest tegen de plannen van woningcorporatie Ymere om 63 sociale huurwoningen te slopen. De krakers zullen zij aan zij met huurders en antikrakers strijden voor behoud van de sociale huur.

Inspreken op de deelraadsvergadering dinsdag 29 mei, 2007

Inspreken op de deelraadsvergadering dinsdag 29 mei, 2007

29 mei 2007

Geachte raadsleden, dagelijks bestuur en alle andere aanwezigen.

Mijn naam is Danielle Spock, ik spreek in namens bewonersvereniging Middenblok, van de complexen aan de 3e Oosterparkstraat 44-66 en 74-88 gelegen tussen het Iepen- en Beukenplein en onze achterburen van de Vrolikstraat 245-251. Corporatie Ymere wil het grootste deel van deze prachtige 19e eeuwse panden slopen en vervangen door nieuwbouw. Wij als bewoners die daar reeds 10, 20 en zelfs meer dan 30 jaar naar genoegen met elkaar wonen, zijn het daar niet mee eens.

Staat Feest zondag 17 juni

Staat Feest zondag 17 juni

Op 29 Mei 2007 : Inspreken, meespreken, ver-spreken, doorgaan met spreken en luisteren dus

Dinsdagavond gaan we inspreken bij de deelraad. Samen met bewoners van andere blokken in de Oosterparkstraten waar hetzelfde gebeurt als bij ons en met krakers die hun woningen en sociale centrum Joe's Garage bedreigd zien door wat vastgoedboeven. Samen sta je sterk denken we.

KOMT ALLEN!

Dinsdagavond 29 mei 2007

18.30 Pretoriusstraat 28
19.30 Linnaeusstraat 89

bewoners Vergadering woensdag 16 mei

Beste buren,

U bent welkom op de bewonersvergadering op woensdag 16 mei 19.30, buurthuis Oosterpark, 3e Oosterparkstraat 159.

Daar zullen we de toekomst bespreken van onze panden en onze ideeën om onze woningen te laten opknappen in plaats van te slopen. De geschiedenis en de situatie rond de plannen voor sloop van Ymere komen aan bod en hoe wij verandering willen brengen in de situatie.

Wij zijn de sociale cohesie in de buurt!
Wij zijn een groep bewoners waarvan velen al meer dan 10, 20, 30 of zelfs 40 jaar naar genoegen met elkaar wonen in de 3e Oosterparkstraat 44-66 en Vrolikstraat 245-251. Vlak bij openbaar vervoer, bij het Oosterpark en 12 min. fietsen van de binnenstad. Velen wonen hier langer dan er sprake is van Ymere of zijn voorgangers WBA en WCO. Aangezien wij hart hebben voor onze huizen en onze buurt komt het des te harder aan dat Ymere ons niet heeft gekend bij het ontwikkelen van zijn plannen voor onze woningen! Als wij hier weg moeten en ons gedwongen over stad moeten verspreiden is dat slecht voor de buurt omdat de sociale samenhang wordt verstoord.

verslag van de bewonersvergadering van donderdagavond, 29-3-07

verslag van de bewonersvergadering van donderdagavond, 29-3-07 om 20.00 uur in buurthuis Transvaal. Danie Theronstraat 2 . Amsterdam.


Beste buren,
Hierbij stuur ik U een verslag van de bewonersvergadering van afgelopen donderdag. Het is geen compleet verslag geworden omdat we na een rondje voorstellen op allerlei manieren midden in het onderwerp zijn gedoken. Er kwam heel veel aan bod en ik heb niet alles precies kunnen registreren. Daarom heb ik aan onze adviseurs Machtelt van Thiel, aan Jeroen en Ben van de SP en aan Carla van de kraakbeweging gevraagd of zij zelf een stukje kunnen schrijven over hun eigen inbreng en dat naar mij toe kunnen sturen. Dat zal ik ook aan U doorsturen.
Ook uw eigen aanvullingen, ideeën en gedachten zijn welkom. De zaken die naar uw gevoel nog niet aan bod zijn gekomen worden bij de volgende vergadering van a.s. donderdag 5 april op de agenda gezet.

bewoners Vergadering over 3e Oosterparkstraat 44-66 & Vrolikstraat 245-251

donderdag 29 maart a.s.om 20.00 uur in buurthuis transvaal,
danie theronstraat 2

Beste buren,

U bent welkom op de bewonersvergadering op donderdag 29 maart om 20.00 in buurthuis Transvaal, Danie Theronstraat 2. Tel. 692 69 64. Dat is vlakbij in de Transvaalbuurt en U kunt daar het makkelijkste komen door onder het fietspadtunneltje onder het spoor bij het Paroolgebouw door te lopen/ fietsen. De Danie Theronstraat ligt in het verlengde van dat fietspad. Het buurthuis ligt aan de rechterkant.

Daar zullen we de toekomst bespreken van onze panden en onze ideeën om onze woningen mooi te laten opknappen in plaats van te slopen. De plannen van Ymere komen aan bod en hoe wij verandering willen proberen te brengen in de situatie.

GEEN SLOOP!

Beste Buren,

Het tijdstip dat het woningbedrijf wil dat we gaan verhuizen komt dichterbij en steeds meer bekruipt ons het gevoel er ons iets boven het hoofd hangt dat niet in ons belang is, maar dat ons veel geld, ongemak en gebrek aan woongenot gaat kosten. Velen van ons wonen al jarenlang op deze plek in 3eOosterparkstraat 44-66 of Vrolikstraat 245-251 en dat is altijd zeer goed bevallen:
Vlak bij openbaar vervoer, bij het Oosterpark en 12 minuten fietsen van de binnenstad. Het enige dat ons niet beviel was het jarenlang achterstallig onderhoud en de dreiging dat de woning eventueel gesloopt zou worden maakte ons onzeker. Wij willen als bewoners een betere situatie.

Syndicate content