Programma 't Blijvertje, november 2007

Programma 't Blijvertje, november 2007

Programma 't Blijvertje, oktober 2007

Programma 't Blijvertje, oktober 2007

Kraak de leegstand! Oproep aan buurtbewoners

Kraak de leegstand! Oproep aan buurtbewoners

Kraak de leegstand! Oproep aan buurtbewoners

In deze buurt staan veel woningen leeg. Corporaties en andere vastgoedhandelaren willen niet dat deze woningen worden bewoond omdat het dan makkelijker is om te slopen of te verkopen. Leegstand is een teken dat er binnenkort flink verdiend gaat worden aan de buurt.

Informatieavond over stedelijke vernieuwing in de Oosterparkbuurt

Informatieavond over stedelijke vernieuwing in de Oosterparkbuurt

Het stadsdeel en de woningcorporaties zijn op dit moment bezig met grootschalige stedelijke vernieuwing in de Oosterparkbuurt. Veel mensen worden geconfronteerd met gedwongen verhuizingen en buitensporige huurverhogingen. Op 25 oktober om 19.30 organiseren Kraakgroep Oosterparkbuurt en bewonersvereniging Slim Blijven een informatieavond over de stedelijke vernieuwing in buurtcentrum ’t Blijvertje (Derde Oosterparkstraat 64h).

De multiculturele vereniging Assadaaka vestigt zich in de Oosterparkbuurt

De multiculturele vereniging Assadaaka vestigt zich in de Oosterparkbuurt

Assadaaka zet zich sinds 1991 in voor participatie, integratie en de sociale cohesie in de multiculturele samenleving. Assadaaka komt op voor de sociaal zwakkeren, die tussen wal en schip vallen en niet bij de reguliere instanties terecht kunnen.

Assadaaka heeft inmiddels honderden leden en tientallen vrijwilligers. Ook ontving Assadaaka de Amsterdamse diversiteitsprijs en kreeg oprichter Ahmed El Mesri een lintje van de koningin Beatrix en de vrijwilligersprijs van wethouder Aboutaleb.

Programma 'tBlijvertje oktober 2007

Programma 'tBlijvertje oktober 2007

Ingesproken door huurder van coorporatie Ymere bij de Commissie Wonen en Grote Projecten 10 september 2007

Beste leden van de deelraad,

Fijn dat U weer terug bent van vakantie. Wij hebben de afgelopen maanden
ook goed besteed..In de 3e Ooosterparkstraat hebben we deze zomer een heus
buurtcentrumpje gebouwd waar we vergaderen en ontvangen, maar ook een
programmering hebben met singer songwriters en thema’s rondom wonen,
migratie; wat revolutie dus.

We hebben nu dus een plek waar we onszelf samen met onze buren organiseren
voor het behoud van betaalbare woningen in onze buurt. U bent trouwens ook
van harte welkom.

Rood Zwart, twee favoriete revoluties uit het verleden

Rood Zwart, twee favoriete revoluties uit het verleden

Rood Zwart, twee favoriete revoluties uit het verleden

De Anarchisten in de Spaanse burgeroorlog en de Sandinisten in de eighties
in Nicaragua.

Programma:
Film: !Ni Peones, ni Patrones! van Hanneke Wilms over een revolutionair
dorp in Spanje.
Spreker: Drukker Piet over Nicaragua toen.

Programma 'tBlijvertje september 2007

Programma 'tBlijvertje september 2007

Gen-Tech avond in 't Blijvertje donderdag 13 september

Gen-Tech avond in 't Blijvertje donderdag 13 september

Gentech-infoavonden: Wie maakt de dienst uit op ons bord?

In september en oktober verzorgt A SEED een aantal infoavonden over
gentechnologie in de Nederlandse landbouw en voedselketen. Met
fragmenten uit The Future of Food en andere docu's, uitleg over de stand
van zaken in Nederland en discussie over het hoe en waarom en vooral hoe
en waarom NIET: de Gentechvrije Zone-beweging en andere vormen van actie
en verzet. Met gentechvrije hapjes en drankjes.

Donderdag 13 september
Buurtcentrum 't Blijvertje
Derde Oosterparkstraat 64 huis - Amsterdam
aanvang 20.30u

Syndicate content