Huurders de dupe van speculatiepraktijk van 6 miljoen: bezetting!

AMSTERDAM. Zondag 22 november 2009 heeft actiegroep 'Vrolijk Blijven' een woning in de Amsterdamse Oosterparkbuurt bezet. Speculanten hebben sinds 2005 15 panden aan de Vrolikstraat in handen en proberen nu hun investering te verzilveren door huurders uit hun huizen te zetten. Met de bezetting wil de actiegroep afdwingen dat alle woningen worden opgeknapt en in de sociale huur blijven.

De panden aan de Vrolikstraat 268-296 zijn in een drietal verkoopstransacties sinds december 2000 exorbitante 632% in waarde gestegen. Bij een eerste verkoop was de koopsom nog 1,5 miljoen euro. Chris Thunnessen, onder meer bekend als financier van Rita Verdonks partij TON, heeft er in 2005 al 4,5 miljoen voor betaald. De tegenwoordige eigenaren, Boris Otte, Bart Harts en Steven Lendrink, kochten de huizen in 2008 uiteindelijk voor 7,6 miljoen euro. Onderhoud is in de hele periode alleen aan de buitenkant gepleegd. De FGH bank financierde de laatste koop en heeft in totaal 12 miljoen euro aflossing tegoed.

Zulke waardestijgingen zijn alleen mogelijk door het verdrijven van zittende huurders. Een aantal woningen stond al leeg. Actiegroep 'Vrolijk blijven' heeft deze woningen bezet om haar eisen kracht bij te zetten: alle huizen moeten opgeknapt en weer verhuurd. De gemeente Amsterdam moet geen medewerking verlenen de splitsing en het verdrijven van huurders. Bezetster Miranda Wibaut verwoordt het zo: ?De huurders zijn al jaren een speelbal van de eigenaren en krijgen geen gehoor bij de politiek. Daar komt nu een eind aan. Wij gaan pas weg, als vast staat dat alle woningen sociale huur blijven.?

Achtergrond

Korte eigendomsgeschiedenis Vrolijkstraat 268-296 sinds 2000

De 15 woonhuizen aan de de Vrolikstraat 268-296 zijn sinds 2000 3 keer doorverkocht en hebben in deze periode een waardestijging van liefst 632% ondergaan. De verkoopprijzen rezen 1.540.000 euro (guldens) in 2000 tot inmiddels 7.600.000 euro in 2008. Zulke prijsstijgingen zijn weliswaar typisch voor deze periode maar kunnen slechts behaald worden door op een uiteindelijke verkoopprijs van alle betrokkene woningen als koopappartementen te speculeren.

De bijhorende laatste hypotheek spreekt de zelfe taal: in de huuropbrengsten van ruim 200.000 euro de rente (6% van 6.800.000 = 400.000). Nooit bekostigen. De hypotheek is daardoor alleen maar aflosbaar als ook alle huurders hun woning verlaten.

In detail (met documenten):

2000-12-29

Familie Simons verkoopt het blok aan Harry van Dort voor 1.560.000 euros (3.450.000 gulden) http://squat.net/wintertuin/docs/kadaster/20001229LeveringSimonsVanDortVrolikstraat268-296__Hyp4_17129_34.pdf

2005-04-01

Van Dort verkoopt an to Verad BV (en diens directeur Chris Thunnessen) voor 4.050.000 euros http://squat.net/wintertuin/docs/kadaster/20050401LeveringVanDortVeradVrolikstraat268-296_Hyp4_19171_127.pdf

2005-05-27

Verad BV fuseert met Ranko BV, waar eveneens Thunnessen de directeur is. squat.net/wintertuin/docs/kadaster/20050527FusieVeradRankoThunissen_Hyp4_19282_122.pdf

2008-12-01

Ranko BV verkoopt aan Alevanderpark Investments II bv, via een heuse contructie in handen van Boris Otte, Bart Harts en Steven Lenderink, voor 7.600.000 euros http://squat.net/wintertuin/docs/kadaster/20081201LeveringRankAlexanderparkPropArosaVrolikstraat268-296_Hyp4_55886_7.pdf

De FGH Bank verleent en hypotheek van 6.800.000 euro met diens verstaande dat uiteindelijk 12.000.000 terugbetaald moeten worden http://squat.net/wintertuin/docs/kadaster/20081201HypotheekFGHOtteLenderinkVrolikstraat268-296_Hyp3_57646_76.pdf

Huurstrijd tot aan de politiek

De bewoners hebben al in 2008 een Bewonerscommissie op gericht o met de wissellende eigenaren beter over de toekomst van de panden te kunnen onderhandelen ( http://vrolikstraat.com ). Dat dit ook met Otte, Harts en Lenderink niet over rozen ging blijkt uit de text van een inspraak bij het stadsdeel oost-Watergraafsmeer op 12 oktober 2009.

http://www.oost-watergraafsmeer.nl/contents/pages/217985/inspreekteksten12-10-09.pdf

In wezen komt het conflict erop neer dat de eigenaren de huizen willen splitsen en daarvoor de fundering moet worden hersteld. Tegen de bewoners wordt dit gerechtvaardigd door een op verkeerde feiten baserende funderingsrapport. Bovendien worden huurders 'druk uitgeoefend' door de eigenaar op 'vrijwillig te verhuizen' ondermeer door het plaatsten van 'anti-kraak-wachten uit eigen kring' die 'intimiderend' optreden en 'geluidsoverlast veroorzaken'.

Wethouder Princen geeft bij bewuste raadszitting aan om erna te willen kijken. In de tussentijd is door de eigenaren een vergunning tot funderingsherstel aangevraagd.

http://www.oost-watergraafsmeer.nl/algemene_onderdelen/indexen/zoeken_in/@275643/bouwvergunning/

De (voormalige) eigenaren

Chris Thunnessen heeft via zijn Metterwoon Holding een heus vastgoed Imperium (quote 77, 300 mil). Hij is in de media bekend als een van de vastgoedbaronnen, die zowel Pim Fortuyn als Rita Verdonk hebben gefinancierd omdat van deze politici een in hun ogen vriendelijker klimaat voor hun sector zouden creeren.

Bart Harts en Boris Otte werken, via een ingewikkelde bedrijfsstructuur samen bij allerlei vastgoedprojecten in Amsterdam, zo ook onder de namen s'Winter Binnen en Alexanderpark Investments II, mede-eigenaar van de Vrolijkstraat 268-296. s'Winters Binnen heeft eerder soortgelijke projecten deelgenomen en een reputatie opgebouwd. Hun praktijken zijn (ondermeer) verslaan door het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag:

http://www.wswonen.nl/Uploaded_Files/446_jaarverslag_meldpunt_2004.pdf

Het speculatieonderzoekscollectief bericht zowel van heftige conflicten ivm met sloop van monumentale panden als participaties in 'waardeverhogende' ABC constructies

http://speculanten.nl/node/48 http://stopspeculatie.nl/stopspeculatiedocs.pdf

Steven Lenderink is met zijn Vastgoed bvs, waaronder Arosa bv, mede-eigenaresse van de Vrolikstraat, pand en katoorgenoot van Otte en Harts en kennelijk een soort 'junior partner'. s'Winter binnen treed soms op als 'beheerder' van panden in eigendom van Lenderiks bvs.