de VLOEK BLIJFT!

    De Vloek heeft een nieuwe website!

Ga naar http://devloek.nl voor de nieuwste updates.


Piraten naar het IJspaleis

Op woensdag 23 april zullen de Scheveningse piraten van Vrijplaats Vloek naar het centrum van Den Haag trekken om wethouder Marnix Norder (PvdA) en de Haagse gemeenteraad toe te spreken.

Op verzoek van PvdA en D66 wordt die dag in het IJspaleis gesproken over de toekomst van piratennest de Vloek in de Scheveningse haven.

De Vloek met o.a. de Piratenbar, Water & Brood en tal van andere sociale en culturele initiatieven wil graag overleggen met de gemeente over de toekomst van de vrijplaats op de huidige plek aan de Hellingweg.

Wethouder Norder wil nog steeds dat de Vloek plaats maakt voor een
tijdelijke botenstalling, dreigt opnieuw met een kort geding en wil alleen
overleggen over vervangende huisvesting. De Vloek houdt vast aan de
gebruiksovereenkomst met de gemeente en wil daarnaast best een oplossing zoeken voor de botenstalling.

De vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en
Ruimtelijke Ordening begint om 9.00 uur (s-ochtends) en is openbaar
toegankelijk. Er staan nog meer onderwerpen op de agenda, het is nog niet te zeggen hoe laat er over de Vloek gesproken gaat worden.

Iedereen kan komen inspreken. Dat wil zeggen, dat je ten hoogste vijf
minuten kunt inspreken. Een dag van te voren aanmelden bij het commissiesecretariaat:

Telefoon: 3532892 of 3533616

E-mail: g.j.c.hercules@denhaag.nl of n.breunis@denhaag.nl

(tot 16.00 uur voor de dag van de vergadering).


De agenda van de vergadering vindt je hier:

http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS154168AG1.PDF

<naar boven>

 

Gemeente vlucht voor de Vloek; Kort geding van de baan


Den Haag, 17 januari 2008

De gemeente Den Haag heeft op het laatste nippertje het kort geding tegen de Vloek ingetrokken. Morgenochtend om 9.30 uur zouden de Vloek en de gemeente voor de Haagse rechtbank de degens kruisen over de toekomst van de culturele vrijplaats in de Scheveningse haven.


De gemeente zegt in een persverklaring eerst helderheid over de exacte juridische status van de Vloek te willen. Tevens wil de gemeente ons meer tijd geven om na te denken over een alternatieve locatie.


De Vloek is verheugd dat het kort geding is afgeblazen. De ijzersterke juridische positie, de massale steun die de Vloek de afgelopen weken heeft mogen ontvangen en de geweldige piratendemonstratie van afgelopen zaterdag hebben ongetwijfeld de druk opgevoerd en bijgedragen aan de omslag van de gemeente.


De Vloek roept de gemeente op om een goede discussie te voeren over de toekomst van de Vloek en andere broedplaatsen in de stad. We hopen dat de gemeente lering trekt uit de gang van zaken en werkelijk serieus aan de slag gaat met de bestaande broedplaatsen in de stad. Bestaande broedplaatsen mogen niet langer als obstakels voor tedelijke ontwikkeling worden gezien, maar juist als waardevolle initiatieven die een plek verdienen in de toekomstige invulling van de stad.


De Vloek staat open voor constructief overleg met de gemeente. Voorwaarde is wel dat de gemeente zich niet langer laat leiden door de belangen van projectontwikkelaars, maar uitgaat van het publieke belang van zowel broedplaatsen als watersportorganisaties. De Scheveningse haven is groot genoeg om iedereen een plek te bieden en er werkelijk een bruisend en gevarieerd gebied van te maken.


Om met de woorden van wethouder Marnix Norder uit de Nota van Uitgangspunten Scheveningen-kust te eindigen:
‘Scheveningen Haven is een interessant gebied voor cultuur. Het is een omgeving waarin de creatieve sector zich van nature thuis voelt, als hij tenminste niet teveel wordt ‘aangeharkt’ de komende tijd.’


E viva e viva
El Lokal Pirata!!!

<naar boven>

 

Vrijplaats de Vloek in de Scheveningse haven moet op 17 januari voor de Haagse rechtbank verschijnen om zich te verdedigen tegen een bizarre ontruimingseis van de gemeente Den Haag.


De Vloek zit al meer dan vijf jaar aan de Hellingweg in de Scheveningse haven en heeft zich ontwikkeld tot één van de grootste sociaal-culturele vrijplaatsen van Nederland. In het voormalige bedrijfspand zitten veel kunstenaars en ondernemers met ateliers en werkruimtes, er zijn oefenruimtes voor bands en toneelgroepen, er is een goedlopend veganistisch eetcafé (Water & Brood), een drukbezochte muziek-, film-, en theaterzaal (de Piraat), er is woonruimte, ruimte voor een jeugdzeilschool etc. Inmiddels zijn er 15 betaalde krachten werkzaam, zijn er tientallen vrijwilligers actief, komen er wekelijks honderden bezoekers en is veel geld en energie geinvesteerd in verbouwingen en onderhoud. Dit alles dreigt te verdwijnen doordat de gemeente een tijdelijk huurcontract heeft afgesloten met de Stichting Topzeilen Scheveningen, die het pand wil gebruiken voor de winterstalling van boten.

De oprichters van de Stichting Topzeilen zijn echter twee vastgoedbedrijven die hiermee hun vastgoedpositie in de haven verder willen versterken. Het gaat om Fortis Vastgoed Ontwikkeling N.V. en Malherbe de Juvigny Vastgoed B.V. die grote vastgoedbelangen hebben in de haven met o.a. het Nautisch Centrum en met een plan voor het gehele Norfolkterrein.

Het is idioot dat de gemeente het belang van de Vloek als culturele broedplaats niet respecteert. De Vloek heeft al snel na de kraak van het pand de toezegging van de gemeente gekregen dat men kan blijven zo lang het pand niet gesloopt wordt. Dat het pand nu tijdelijk verhuurd gaat worden (max. 5 jaar) is een grove schending van die afspraak. In het overleg met de gemeente hebben de gebruikers van de Vloek zelfs aangegeven open te staan voor samenwerking met initiatieven op het gebied van de watersport. Het overleg met de gemeente is echter eenzijdig door de gemeente opgezegd. Er is gesproken over alternatieve huisvesting, maar ook dat is door de gemeente ingetrokken.

Opnieuw blijkt dat het Broedplaatsbeleid van de gemeente in de praktijk niets voorstelt. Het college van b&w heeft de mond vol van de Creatieve Stad en zegt broedplaatsen te willen stimuleren, maar in de praktijk wordt de alternatieve culturele scene van Den Haag voortdurend de voet dwarsgezet en op straat gegooid.

De conclusie dat de gemeente een botenstalling belangrijker vindt dan een bruisende culturele vrijplaats is snel getrokken. De geheime agenda van verantwoordelijk wethouder Norder (PvdA) is echter nog stuitender. De belangen van grote projectontwikkelaars als Fortis en Malherbe staan bij hem voorop. Duidelijk is dat de Scheveningse haven op slinkse wijze wordt verkwanseld aan het grote geld en dat broodnodige sociale en culturele initiatieven aan de kant worden gezet. Wat de Vloek betreft gaan we dit niet pikken.
We roepen iedereen op om ons te steunen in de komende strijd.

Zat. 12 januari: Piratendemonstratie voor behoud van de Vloek en alle andere Haagse broedplaatsen, aanvang 15.00 uur vanaf het Kerkplein bij de Grote Kerk.

Don. 17 januari: Kort geding in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag. Aanvang 09.30 uur.

<naar boven>

deutsche Übersetzung

english translation


 

Support:

steunverklaringen

berichten & media


Links:

teken de online petitie

download de flyer


flyer demo de vloek blijft


E-mail: vloek@xs4all.nl

Webstek van de Vloek


Actiegroep De Vloek Blijft
Hellingweg 127
2583 DZ Scheveningen