vinkzicht

The action day in the news

by on Jan.20, 2009, under Uncategorized

Article on Het Parool today

20090120-parool-vinkzicht1

Video from the Sunday evening from AT5:

AT5 Vinkzicht

Comments Off more...

Neighbourhood notice, Vinkzicht revived!

by on Jan.19, 2009, under Uncategorized

Buurtpamflet, Vinkzicht leeft weer!

Vandaag, 18 Januari 2009,  worden enkele van de begane-grond ruimtes van de Vinkzicht panden in de Kinkerstraat gekraakt. De bedoeling is dat hier ruimte wordt geschapen voor een aantal werkplaatsen en bijeenkomstruimten: van een zeefdrukkeerij tot een vergaderruimte en een computer/medialab. Deze ruimten zullen worden opengesteld voor het publiek, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Film en documentaire vertoningen, informatie-avonden en diskussies zullen op regelmatige basis worden georganiseerd, evenals inleidende workshops waarin de voorhande zijnde faciliteiten worden uitgelegd. De Kinkerstraat en zijn omgeving zijn een levendige buurt, en verdient een open plek als deze waar mensen elkaar kunnen treffen en ideëen en kennis kunnen uitwisselen.

De monumentale Vinkzicht gebouwen worden al jaren door de eigenaars verwaarloosd. Kojako, de huidige eigenaar van het blok, heeft aangetoond zich niets gelegen te laten liggen aan de mening van de buurt en wil nog steeds een hotel bouwen. Wij vinden dat we de panden beter kunnen gebruiken: als plek voor de buurt in plaats van een ergerniswekkend hotel.

Vanaf 1979 tot de late jaren ’90 is er jaarlijks subsidie aan de eigenaren van het Vinkzicht blok uitgekeerd om de sociale huurwoningen die het eigenlijk zijn te onderhouden. Renovaties zijn echter niet uitgevoerd, waardoor de panden nu last hebben van ernstig achterstallig onderhoud. Wij vinden deze volgens ons opzettelijke verwaarlozing schandalig en onacceptabel.

Omdat wij vinden dat deze buurt en deze panden een beter lot verdienen heroveren wij de ruimtes vandaag voor de omgeving. Nu is het aan ons om de ruimtes klaar te gaan maken voor gebruik, waarna wij u in zullen lichten over het activiteitenprogramma.U kunt altijd langs komen voor meer informatie en om te kijken of we al opschieten.

Met vriendelijk groet, Kraakgroep Vinkzicht

Engels:

Neighbourhood notice, Vinkzicht revived!

Several ground floor spaces in the Vinkzicht building on the Kinkerstraat are being squatted today, 18th January 2009. The intention is for these places to house several studios and activity spaces; from silkscreening facilities to a meeting cafe and a computer/media lab.  These will be open and available for use by the entire community. Film and documentary screenings, info evenings and discussions will be held on a regular basis as will introductory workshops and activities focusing on the the facilities available. The Kinkerstraat and surrounding community is vibrant and deserves to have an open space to meet and share knowledge and ideas.

The historic Vinkzicht building has been left in ruin for too many years. Kojako, the current owner has proven his disinterest in the community and is interested only in creating a Hotel on this spot. This plan has been met with strong opposition by the neighbourhood and we agree that the buildings should be used for something that would benefit rather than anger the community.

From 1979 to the late 90′s there have been yearly subsidies for renovations and repairs to the building. However this money has vanished with little to no work done o the building which has been allowed to fall into disrepair. As members of the community we find the intentional disregard for this property and neighbourhood to be unacceptable.

Because we believe this area deserves better we are reclaiming this building for use of and by the community. Information will be made available as we prepare and open these spaces. Everyone is welcome and invited to drop in for more information and to see our progress.

Friendly Greetings, Kraakgroep Vinkzicht

Comments Off : more...

Press release

by on Jan.19, 2009, under Uncategorized

This afternoon, on the 18th of january, two ground floor spaces in the Vinkzicht building in the Kinkerstraat were squatted.actie
Soon after the squat the police arrived, inspected the buildings and OK’ed the squat action for the time being. Soon after that -the police had not left yet- some thugs showed up, started harassing the squatters and smashed a window of a snackbar next to the squat. One of these thugs got arrested.
The whole scene calmed down and a start was made with cleaning up the place.
At seven thirty a gang of about 20-25 thugs showed up, who all spoke Russian. They forced their way into the building with brute force and viciously attacked the squatters, injuring three of them. One had to be admitted into hospital with a fractured jaw.
The thugs operated in an organized fashion, as if they were used to using violence together.
Soon after the police arrived, and the thugs convinced them that they had been sitting inside peacefully, and that the squatters had attacked them. Only after people from the neighborhood had interfered did the police realize their mistake and then decided to enter the building and arrest the thugs that remained there. The building was then handed over to the squatters again, who have started repairing the damage done by the thugs and firmly barricading the place up.

Comments Off more...

Persbericht betreffende kraak en knokploeg

by on Jan.18, 2009, under Uncategorized

KRAAK EN KNOKPLOEG IN AMSTERDAM

Amsterdam, 18 januari 2009

Vanmiddag zijn in de Kinkerstraat in Amsterdam twee winkelruimtes gekraakt in het zogeheten Vinkzicht-blok.
De eigenaar van dit blok, Korjako BV uit Heerhugowaard, wil de huizen slopen en een hotel bouwen, wat op zeer veel verzet uit de buurt stuit.
Vanmiddag vond daarom een ietwat rumoerig verlopen kraak plaats, waarbij twee al jaren leegstaande ruimtes werden bezet.
Nadat de gearriveerde politie had geconstateerd dat de kraken legaal waren, ontstond nog een kleine schermutseling omdat een paar bouwvakkers  die een andere ruimte in het blok van de eigenaar huren de ruiten van een zich in het blok bevindende snackbar stuk sloegen, waarna een van hen door de politie werd gearresteerd.
Deze bouwvakkers bedreigden bij deze schermutseling ook verscheidene mensen herhaaldelijk met de dood.
Om half acht in de avond verscheen vervolgens een groep van ongeveer 25 uit de kluiten gewassen mannen bij het pand, waaronder de bouwvakkers van die middag. De mannen spraken onderling Russisch. Zij forceerden met veel geweld een toegang tot een van de twee ruimtes, waarna zij de in het pand aanwezige krakers zeer hardhandig naar buiten sloegen. De knokploeg gebruikte hierbij slagwapens, waaronder koevoeten.

Zij opereerden alsof zij gewend waren samen geweld te gebruiken.

Drie krakers raakten gewond, een van hen is opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele kaakbreuk. De gealarmeerde politie werd vervolgens door de knokploeg wijsgemaakt dat

ZIJ zich in het pand hadden bevonden en dat de krakers de aanval hadden gepleegd, en het vergde enige overredingskracht van de toegestroomde buurtbewoners om de politie van het tegendeel te overtuigen.


Toen de politie na ongeveer een uur duidelijk had wat had plaats gevonden heeft zij het pand betreden en de daar nog aanwezige knokploegleden gearresteerd. Hierna werd de ruimte weer overgedragen aan de krakers.

Onmiddellijk nadat het pand weer betreden was is begonnen met het herstellen van de door de knokploeg aangerichte schade, en zijn alle mogelijke toegangen zwaar gebarricadeerd.
Binnenkort hopen de krakers in de ruimte openbare voorzieningen voor de buurt te openen.

op dit moment is geen woordvoerder beschikbaar voor verdere inlichtingen maar voor vragen kunt u het verzendadres van dit persbericht gebruiken.

Kraakgroep Vinkzicht

Comments Off : more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...

Archives

All entries, chronologically...