spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home
Raadsadres - Alternatief plan Verbindingsblok
Wednesday, 25 June 2008

Woensdagavond 25 juni sprak Kraakgroep Verbindingsblok in tijdens de stadsdeelraadvergadering over een alternatief plan voor het blok. Dit is het bijbehorende raadsadres.

 

Aan de deelraad Oud-Zuid,

Al jaren is er veel te doen rond het Verbindingsblok in de Pijp. Eigenaar van het blok, corporatie Eigen Haard, wil een nieuwbouw complex met koopappartementen realiseren op deze plek. Krakers hebben inmiddels met een projectontwikkelaar een alternatief socialer plan ontwikkeld voor het blok. Tijd om de koppen bij elkaar te steken. 

Om bij de geschiedenis te beginnen

In 1996 is het grootste deel van het blok in handen van Eigen Haard gekomen in het kader van de Convenant Kleine Beurtbezit. Corporaties kregen met enorme subsidies van de gemeente veel particulier bezit in handen om voor verhuur en onderhoud te zorgen. In deze jaren zijn al verschillende woningen in het blok gekraakt. Een aantal van deze etages kregen na actievoeren een huurcontract en werden zodoende gelegaliseerd.  

Eigen Haard verzuimde al vanaf het begin het onderhoud te doen aan de woningen. In augustus van 2004 kwam een plafond naar beneden tijdens een heftige regenbui. Een aantal huurders en krakers begonnen hierop een bewonerscommissie. De bewonerscommissie was succesvol. Met pijn en moeite dwong zij af dat tenminste weer klein onderhoud werd gedaan.

Groot onderhoud werd echter nog steeds niet gedaan door de woningbouwcorporatie wat tot een dieptepunt kwam in 2006 toen vanwege het jarenlange gestaakte onderhoud een balkon naar beneden stortte. Kort hierop begon de tweede ‘kraakgolf’ voor het Verbindingsblok. De vers gekraakte woningen werden direct door krakers met hulp en advies van een bouwkundige van wijkcentrum Ceintuur weer veilig en bewoonbaar gemaakt.

Huidige plannen van Eigen Haard

Al die tijd waren de plannen van Eigen Haard steeds gericht op renovatie of sloop met een zekere terugkeer van tenminste 30% sociale huur. Voorjaar 2007 bleek dat Eigen Haard definitief wil gaan slopen. Ook de 30% sociale huur wordt niet meer gerealiseerd, ze verpatsen alle nieuwbouw. Eigen Haard zegt echter dat zij op een andere slooplocatie verderop in de Kuijperstraat 10% sociale huurwoningen laat terug keren, wat 90% koop betekend. Verder zeggen ze dat ergens in de Marathonbuurt sociale huurwoningen zijn opgeleverd. Dit zou moeten compenseren voor de 100% geplande dure koopwoningen in het Verbindingsblok. Dit is niets anders dan het ‘wegcijferen’ van betaalbare huurwoningen.

Alternatief

Afgelopen maanden hebben de huidige bewoners van het Verbindingsblok rond de tafel gezeten met ontwikkelaar dhr. T. Fiselier van makelaars en adviescentrum Sarphatiepark 80, de heer Fiselier is al jaren betrokken makelaar in stadsdeel Oud-Zuid. Samen hebben zij een alternatief plan ontwikkeld om in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap het Verbindingsblok te herontwikkelen, met een mogelijkheid tot renovatie in plaats van sloop. Het plan is om in 50% van het blok betaalbare huurwoningen terug te laten keren. Hierbij moet gedacht worden aan jongerenhuisvesting in de vorm van woongroepen en individuele sociale huurwoningen. Verder zal de overige 50% ingevuld worden door huurwoningen in de vrije sector en koopappartementen.

Het stadsdeel stuurt in haar woonvisie aan op een gedifferentieerde wijk waar plek is voor sociale huur, duurdere huur en koopappartementen in afwisseling van elkaar waardoor een veelzijdigheid van wijkbewoners ontstaat. Verder zegt de woonvisie te willen investeren in jongerenhuisvesting. Dit blijkt echter in de praktijk nogal lastig, het werd in de behandeling van de woonvisie al duidelijk dat het bestuur nagenoeg niet weet hoe die jongerenhuisvesting te realiseren. Doormiddel van de mix van jongerenhuisvesting in woongroepen, sociale huurwoningen, vrij sectorhuurwoningen en koopappartementen zal met het alternatieve plan in het Verbindingsblok een differentiatie ontstaan waar menig ontwikkelaar of stadsdeel zijn vingers bij aflikt. Het alternatieve plan voor het Verbindingsblok is een uitstekende uitgangssituatie om nu eindelijk echt werk te maken van een gedifferentieerd stadsdeel wat open staat voor betrokken bewoners, jong en oud en van verschillende inkomens.

Daarbij geeft dit alternatieve plan de mogelijkheid om praktisch vorm te geven aan bewonersparticipatie en sociale cohesie. Er bestaat bij de stadsdeelraad een grote wens om participatie van de inwoners van Oud-Zuid te bevorderen. Door bewoners direct inspraak te geven in hun woonomgeving wordt daadwerkelijk invulling gegeven aan dit ideaal. Het komt duidelijk naar voren dat de betrokkenheid van de krakers van het Verbindingsblok verder reikt dan hun individuele woonsituatie. Zij zetten zich al tijden in voor de buurt. Het organiseren van verschillende acties voor het behoud van betaalbaar wonen, de contacten met andere buurtorganisaties, het opzetten van buurtcafeetje Eigenaardig en het betrekken van verschillende professionals en experts bij alternatieve planvorming voor hun blok geeft aan dat zij bereid en kundig zijn mee te denken en werken aan een sociale en leefbare buurt.

Om dit het alternatieve plan te realiseren is het van belang dat Eigen Haard het Verbindingsblok verkoopt aan ontwikkelaar dhr. T. Fiselier. Deze zijn bereid aan Eigen Haard een marktprijs voor het blok te betalen. Zij zijn in tegenstelling tot Eigen Haard niet van plan een investering te doen waar op termijn veel winst uit te melken is. Ze zijn van plan een kostendekkende investering te doen met een sociaal doel voor ogen.

Vanuit de wens van de deelraad voor een betrokken en veelzijdige buurt zouden zij zich actief in moeten zetten Eigen Haard aan te zetten tot meedenken en meewerken aan een alternatief plan.
 
Conclusie

Het is sociaal en moreel op geen enkele manier goed te keuren dat Eigen Haard in de mogelijkheid is vrijwel gratis verkregen woningen om te zetten in veel geld. Wonen is een mensenrecht maar wordt op deze manier gedegenereerd tot ordinaire handelswaar wat in de uitverkoop staat. In plaats van aan te sturen op een volgende confrontatie met buurtbewoners en krakers aan de ene kant en woningbouwcorporatie en stadsdeel bestuur aan de andere kant, moet er gezocht worden naar een alternatief. De krakers hebben met een projectontwikkelaar de eerste stappen genomen in het op zetten van een socialer alternatief wat naadloos aansluit op de wensen met betrekking tot wonen en samenleven van dit stadsdeel.

Vragen aan de Deelraad en Commissie Ruimte en Wonen: 

#Is de Raad/Commissie van mening dat corporatie Eigen Haard haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ontduikt door geen sociale huurwoningen te laten terugkeren in het Verbindingsblok? 

#Wat ziet de Raad/Commissie in een alternatief plan zoals dat hier in eerste instantie wordt voorgelegd door de kraakgroep en projectontwikkelaar?

#Is de Raad/Commissie van mening dat de stadsdeelvoorzitter moet kijken naar de voorgestelde alternatieven en mogelijk een faciliterende rol moet dragen tussen betrokken partijen en Eigen Haard?

Wij verzoeken u dit raadsadres ook in de commissie Ruimte en Wonen te behandelen.

Vriendelijke groet,

Kraakgroep Verbindingsblok

 
< Prev   Next >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
 
Free media access for all
download components joomla modules free joomla templates