Stadsdeelraad Oost schaart zich achter Swammerdamstraatkrakers

Een meerderheid van de stadsdeelraad in Amsterdam Oost heeft zich tegen een ontruiming voor leegstand uitgesproken. Een coalitie van SP, PVDA, Meerbelangen en GroenLinks roept middels een motie de burgemeester op niet voor leegstand ontruimen, hetgeen bij de Swammerdamstraat 12 al drie keer eerder is gebeurd.

Het stadsdeel en de wethouder hadden zich eerder al voor dit standpunt sterk gemaakt en herhalen dit nu met deze motie. Wethouder van Speijck is opgedragen om burgermeester Van der Laan tot terughoudendheid bij ontruimingen te vragen.

De motie kwam tot stand na de inbreng van de kraakgroep Swammerdamstraat 12 en buurtorganisaties, die al jaren voor behoud van het monumentwaardige pand strijden. Stichting Heemschut, die de procedures rond de monumentwaardigheid voert, gaf aan op juridisch vlak de strijd aan te gaan. Hiermee is de kans dat de eigenaar, de bekende uitponder LFB-vastgoed, het beeldbepalende pand verder kan vernielen duidelijk afgenomen.

Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off

Uitnodiging voor de Buurt m.b.t. inspreken

Beste buren,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat wij het koetshuisje op de Swammerdamstraat nummer 12 afgelopen zondag voor de 4e keer in gebruik hebben genomen. Net als een hoop buurtgenoten, monumenten organisatie Heemschut, een aantal lokale politici en buurtverenigingen, vinden wij het onaanvaartbaar dat er met een dergelijk monumentwaardig pand zo wordt omgegaan.

Het oude koetshuis, uit 1884, is sinds 2008 in handen van LFB Vastgoed b.v. Zoals u wellicht heeft gezien is het huis er sindsdien niet op vooruit gegaan. Van een bijzonder mooie sociale huurwoning is het koetshuis inmiddels veranderd in een vervallen, uitgesloopt leeg speculatie object. De eigenaar wil het pand vrijwel geheel afbreken en verbouwen tot een soort van glazen nieuwbouwpaleis/koopwoning. Omdat diverse individuen en organisaties zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het behoud, de bescherming en het bewonen van het koetshuis, is er telkens weer ontruimd voor leegstand.

Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off

[Oproep] Steun Swammerdamstraat 12

Kraakgroep Oost spreekt in raadsvergadering van haar stadsdeel in om ontruiming Swammerdam 12 tegen te gaan.

Waar: Stadsdeelhuis , Oranje-Vrijstaatplein 2, Amsterdam, Oost, Nederland
Wanneer: 19:30u 18-12-12

Afgelopen zondag heeft kraakgroep Oost het koetshuis op de Swammerdamstraat voor de derde keer herkraakt. De laatste drie keren dat het pand gerkaakt was is het ontruimd voor leegstand.
Vandaag (18 december ’12) zal er in de raadsvergadering van staadsdeel Oost ingesproken worden door de kraakgroep. Dit om een poging te doen om een vierde keer ontruiming voor leegstand te voorkomen.
Wij roepen iedereen op om ons te komen steunen door vandaag om 19:30 deze raadsvergadering bij te wonen!

Persbericht kraak: https://www.indymedia.nl/node/11525

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off

Pand in Amsterdam-Oost na drie ontruimingen voor de vierde keer gekraakt.

Vandaag heeft kraakgroep Oost  het pand aan de Swammerdamstraat 12 voor de vierde keer in gebruik genomen. De redenen waarom dit pand telkens ontruimd moest worden waren de volstrekt onuitvoerbare plannen van eigenaar LFB-Vastgoed. Nu meerdere organisaties eveneens opstaan tegen de plannen van de eigenaar, zijn de krakers nu terug.

De krakers steunen met deze actie de monumentenstichting Heemschut en belangenverenigingen die samen voor behoud van dit beeldbepalende pand vechten. Het stadsdeel heeft de kans om de afgegeven vergunningen in te trekken, maar ageert met de eigenaar als twee handen op een buik. De kraakgroep SW12 eist dat het pand als monument behouden blijft en dat de woningen in de sociale huur terug vloeien. Als hieraan wordt voldaan zal de het pand vrijwillig worden opgegeven.

Sinds 2009 is het koetshuis reeds drie maal ontruimd, om vervolgens weer leeg te komen staan. De laatste keer werd er zelfs ontruimd zonder afwachting van een vonnis van een rechter. Aanleiding hiervoor was de veronderstelling dat het pand tóch geen monumentstatus zou krijgen. Er is dus ernstig op zaken vooruitgelopen. Dit is voor de kraakgroep aanleiding om de Nederlandse staat te dagvaarden. Hiermee wordt de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over procedures bij ontruimingen.

Aanstaande dindsdag zal er in de raadsvergadering van staadsdeel Oost worden ingesproken door belanghebbenden zoals de monumentenstichting Heemschut en buurtbewoners. Zij keren zich tegen de vergunningen aangaande de Swammerdamstraat 12. Ook de kraakgroep SW12 zal aanwezig zijn en de misstanden rond dit pand en haar eigenaar aan te kaarten.

De kraakgroep roept de locale politici dan ook op zich expliciet uit te spreken tegen ontruiming voor leegstand en tevens voor het behoud van dit monumentwaardige koetshuis.

Posted in Press articles | Tagged , , | Comments Off

Swammerdamstraat 12 herkraakt op 15-04-2012 : Buurtbrief/Neigbourhood letter

Beste buren.

Vandaag is Swammerdamstraat 12 voor de derde keer gekraakt.

Dat er niet voor leegstand mag worden ontruimd, werd door een  meerderheid in de gemeenteraad aangenomen, als antwoord op de wet kraken & leegstand (oktober 2010). De gemeente en het OM trekken zich hier echter niets van aan.

In november 2011 werd het pand aan de Swammerdamstraat 12 juist voor leegstand ontruimd.  Een week na de ontruiming begonnen werklui de binnenkant van het pand te vernielen, van renovatie was geenszins sprake. Dit is precies wat de krakers van te voren voorspelden en bij het stadsdeel hebben aangekaart.

Toen het pand in juli 2011 (voor de 2e keer) werd bezet startten de nieuwe bewoners met het opknappen van het pand en werd er actie ondernomen om het oude Koetshuis een officiele monumentale status te geven. Dit werd verder opgepakt door Bureau Monumenten en Archeologie.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Parool artikel 10-10-2011 – Koetshuis krijgt kans op monumentenstatus

van een verslaggever

AMSTERDAM – Het Koetshuis met paardenstal in de Swammerdamstraat wordt
misschien toch gered. Stadsdeel Oost wil het complex tot gemeentelijk
monument laten verklaren. Het stadsdeel heeft de procedure inmiddels in
gang gezet op verzoek van de Erfgoedvereniging Heemschut.

Continue reading

Posted in Press articles | Comments Off

Swammerdam 12 of de wereld van Van der Laan

Woe, 2011-09-28 20:10 — bezoeker

Zoveel kraakpanden staan er op de lijst van de gemeente om binnenkort ontruimd te worden. Voor het SPOK is het prijsschieten, zoveel van deze panden hebben waanzinnige verhalen. Met een beetje uitzoekwerk komt het een na het andere speculatieverhaal naar boven. En de vraag rijst,.. ‘gaat de Gemeente Amsterdam dit echt ontruimen en op die manier speculanten trakteren?‘ Het lijkt er verdomme wel op. Deze keer het verhaal van het monumentwaardige koetshuisje Swammerdamstraat 12.

dat wordt prachtig... (not)...
dat wordt prachtig… (not)…

Huidige eigenaar is LFB Vastgoed Ontwikkeling van Rene Barmentloo maar zo is het niet begonnen. In de jaren ’50 kwam het koetshuisje op nummer 12 samen met Swammerdamstraat 10 in bezit van de familie Roettschaefer die beide panden uiteindelijk in 2004 verkoopt aan Rene van Wiltenburg en Arjan Bart Bakker, voor een bedrag van € 560.000,-. Dit is het begin van een boeiende speculatiecarrousel.

Het duo Van Wiltenburg en Bakker verkoopt alleen Swammerdamstraat 12 namelijk in mei 2006 voor € 675.000,- aan Diacra Holdings BV, een bedrijf van Erik van Toorenburg.De waardestijging van € 560.000 voor twee panden in 2004 naar € 675.000 voor een pand in 2006 is op z’n minst spectaculair te noemen.

[… Lees verder]

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Parool artikel 11-07-2011 – Krakers slaan nieuwe slag

door GUIDO VAN DIEPEN

AMSTERDAM – Een groep krakers heeft gistermiddag, een week na de grote
ontruimingsgolf, een voormalig koetshuis uit 1884 in de Swammerdamstraat,
in Oost, gekraakt.

De politie, die het koetshuis niet mocht betreden van de krakers, droop na
een paar uur af.

Continue reading

Posted in Press articles | Comments Off

alarm, knokploeg swamerdamstraat 12 amsterdam NU

nn – 11.07.2011 13:26  

werd net gebeld ALARM knokploeg op de swammerdam straat 12,Amsterdam. is zijstraat van weesperzijde, in de buurt van de IJsbreker cafe. pand is gisteren gekraakt door kraak groep oost. iederen er heen, maar let op geweld van de knokploeg, wees voorbereid!!! bel je vriendjes en vriendinetjes Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

SW12 got squatted at the 10th of July 2011

[A'Dam] Kraakgroep Oost bezet speculatiepand
KraakGroep Oost – 10.07.2011 19:50

Op zondag 10 Juli heeft Kraakgroep Oost het pand Swammerdamstraat 12
bezet. Dat pand heeft een verhaal die men erger bijna niet kan
verzinnen. Oorspronkelijk aangekocht voor 560.000 EUR belandde het pand
2006 in het eigendom van Diacra BV. Deze werd bekend door het
asbestschandaal waarvoor Diacra eigenaar Erik van Toorenburg in 2007
gearresteerd werd. Diacra is inmiddels failliet en Van Toorenburg is
voor zijn straf naar Thailand gevlucht, het pand bleef echter binnen de
kring van zijn zakenvrienden. Inmiddels is het pand 874.000 euro waard
maar stond die hele tijd leeg.

Continue reading

Posted in News | Comments Off