"20 to life" The life and Times of John Sinclair

"20 to life" The life and Times of John Sinclair

Donderdag 26 maart: de film '20 to life': The life and times of John Sinclair.
Over de inmiddels in Amsterdam wonende Amerikaan die eind jaren zestig verordeeld werd tot 20jaarcel voor het overhandigen van twee joints aan een undercover politieagente. John Lennon en Yoko Ono, Stevie Wonder, Allen Ginsberg e.a. traden op voor zijn vrijlating.
John Sinclair is bij de vertoning van de film aanwezig.