PS 43 info

October 10th, 2011 by ps43

Pretoriusstraat 43 staat in de Amsterdamse Transvaalbuurt, en werd net als het grootste deel van de buurt gebouwd in het eerste decennium van de 20e eeuw. Het pand is sinds die tijd in handen van particulieren. In het nabije verleden kent het pand een roerige geschiedenis, sinds het in augustus 1997 door de heer El Kaldi (akte hier) werd gekocht. Die zorgde dat alle bewoners in 2003 waren uitgeplaatst en het pand werd uitgesloopt. Sinds september 2005 wordt er weer gewoond (zie ook hier voor foto’s), dit maal door krakers.

Eerder in oktober 2004 heeft een andere groep het pand ook al proberen te kraken. Deze mensen werden meteen ontruimd door een knokploeg, waarbij naar later bleek ook Hell’s Angels (zie hier en hier) betrokken zouden zijn. Enige tijd later, in augustus 2005 legde justitie naar aanleiding van een lopende zaak tegen El Kaldi strafrechtelijk beslag (akte hier) op het pand. Gebrek aan concrete plannen en geld plus het feit dat de heer El Kaldi zich al geruime tijd buiten het blikveld van justitie op een onbekende bestemming ophield zorgden in december 2005 voor verlies in de ontruimingsrechtzaak (vonnis is hier) tegen de krakers.

Na de ontruiming van de Pretoriusstraat 28 in oktober 2008 trok het tot die tijd daar draaiende buurtcentrum Joe’s Garage in op de begane grond van nummer 43.

 

Posted in Nieuws | Comments Off

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta