Omdat de 'nieuwe' eigenaars van de pretoriusstraat 28 een 'nieuwe' bouwvergunning voor ons bolwerk hebben aangevraagd, heeft de kraakgroep onderstaand brief met dossier aan alle leden van de deelraad in Oost-Watergraafsmeer gestuurd.

Brief aan de raadsleden 13 mei 2006

Op 3 januari 2006 heeft het stadsdeel oost-watergraafsmeer een reeds verleende bouwvergunning voor het pand aan de pretoriusstraat 28 weer ingetrokken. De reden voor deze intrekking waren niet technische of planologische mankementen maar twijfels aan de integriteit van de feitelijke huiseigenaar, dhr Joseph Cyrrus McCarthy. De wettelijke basis voor dit besluit was dan ook de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB).

Na aanleiding een raadsadres en bijhorende stukken is in 2005 door het DB een onderzoek volgens genoemde wet ingesteld. De uiteindelijke besluit tot intrekking van de vergunning is genomen, omdat de eigenaar weigerde aan dit onderzoek mee te werken. Met name heeft hij geweigerd in dit kader gevraagde informatie te verstrekken. Uit desondanks beschikbare stukken blijkt echter overduidelijk dat de twijfels terecht waren. Een inval van de SIOD in McCarthy zwartwerkbedrijf, verklaringen van zijn ex medewerkers over heroinehandel spreken een even duidelijke taal als zijn exorbitant salaris van ruim 280.000 euro als directeur van een eenmanszaak in de schoonmaak branche.

De intrekking van de vergunning maar ook de beslaglegging op het pand door belastingdienst met een vordering van ruim 1 miljoen euro hebben het Dhr McCarthy uiteindelijk onmogelijk gemaakt het pand of ander vastgoed op eigen naam verder voor zijn schimmige transacties te gebruiken. Hij stopte in het gevolg simpelweg met het betalen van hypotheekaflossingen waardoor de hypotheekbank besloot tot veiling over te gaan.

Het pand kwam uiteindelijk nooit onder de hamer. Het is echter buiten de veiling om aan zogenoemd 'nieuwe' eigenaars verkocht, namelijk aan de heren Koch, Segaar van de Laar en Klomp, en dan voor een prijs die duidelijk boven taxatiewaarde van de veilingmakelaar ligt. Nader onderzoek naar deze heren wijst echter uit dat ze van alles met net netwerk rond McCarthy te maken hebben. Zo zijn Koch Segaar en van de Laar samen met McCarthys voormalige boekhouder Johannes van de Elshout eigenaars van een pand in haartje Haarlem en is dhr McCarthy sinds 2005 klant van Pepijk Kochs administratiekantoor NBC Roemburg en partners.

In februari 2006 hebben zowel genoemde heren als McCarthy zelf tegen het besluit van intrekking van genoemde vergunning bezwaar gemaakt. Op de zitting van de bezwaarschriften op 11 april jl commissie ontkenden beide partijen stelling iets met elkaar te maken te hebben. Toen wij ze met ons onderzoeksresultaten hebben geconfronteerd, wisten zij als enig weerwoord niets anders dan beschuldigingen tegen elkaar te uiten en zich van de (niet aanwezige) heer van den Elshout te distanceren. De stelling dat wel degelijk sprake van samenwerking is werd echter niet (geloofwaardig) ontkend.

Inmiddels hebben deze schijnbare nieuwe eigenaars onder eigen naam een nieuwe bouwvergunning aangevraagd. Ook hier is echter geen sprake van een nieuwe situatie, immers gaat het om precies dezelfde bouwtekeningen en dezelfde architect. Net als bij de laatste vergunningsaanvraag blijft dus de aantijging dat niet het verbouwen maar doen ontruimen van ons woonhuis de echte bedoeling is.

Sinds de heer McCarthy in 1996 voor het eerst het pand aan de pretoriusstraat 28 feitelijk in handen kreeg, is de juridische eigenaar tot 5 keer toe verandert. Ook deze zesde keer heeft er een verkoop in eigen kring plaats gevonden. Een belangrijk aspect is de constante vrijwel exorbitante waardestijging van oorspronkelijk rond 86.000 euro na 369.000 bij de laatste verkoop. Mede door het middel van allerlei hypotheekconstructies zijn in deze 10 jaar meer 1 miljoen euro gemoeid. De herkomst van dit vermogen is alles andere dan duidelijk,maar na afronding van deze transacties is daartegen sprake van 'belastbaar inkomen uit vastgoedhandel, een perfekte witwasconstructie.

Door de onderzoeken van de SIOD en vergelijkbare diensten en de intrekking van een bouwvergunning voor het pand op basis van de wet BIBOB hebben overheden, waaronder het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, stappen gezet om de praktijken van dit soort criminelen netwerken een halt toe te roepen. Door de laaste verkooptransactie binnen eigen kring word in het gevolg geprobeerd de dans te ontspringen door de zoveelste rookgordijn op te trekken.

Het is na ons inzien nu aan genoemde overheden en specifiek aan dit stadsdeel zich niet om de tuin te laten leiden en de zogeheten nieuwe eigenaren aan dezelfde onderzoeken te onderwerpen dan McCarthy, of dan wel de op nieuw aangevraagde vergunning te weigeren omdat er geen sprake van een nieuwe situatie is.

met vriendelijk groeten bewoners Pretorriusstraat 28

Stukken:

Raadaddress uit 2005
Bijhorend uitleg over de wet BIBOB
Info over McCarthy
Verklaring Nebi Koc
Inkomsten McCarthy als directeur eenmaanzaak
Beslaglegging door de belastingdienst in 2005
Laatste koopakte Pretoriusstraat 28
Pleidooi bij de bezwaarschriftencommissie
Splitsingsakte Riviervismaart in Haarlem
Rekeningen NBC van Roemburg aan McCarthy 1
Rekeningen NBC van Roemburg aan McCarthy 2
Rekeningen NBC van Roemburg aan McCarthy 3
Rekeningen NBC van Roemburg aan McCarthy 4
Rekeningen NBC van Roemburg aan McCarthy 5
Laatste koopakte pretoriusstraat 28
KVK uitreksel NBC Roemburg
KVK uitreksel Koch Holding
KVK uitreksel Elshout bv
KVK Elshout en NBC Roemburg op een adres
Kadaster Riviervismart 17-19 Haarlem
Taxatie Pretoriusstraat 28 door de veilingmakelaar