the pink light house


queere kraakpanden in amsterdam
queer squat in amsterdam

gekraakt 15 juni 2003 / squatted on june 15, 2003

ontruimd 21 oktober 2003 / evicted on october 21, 2003
vaarwel! / farewell!
foto's!!! / photos!!!kort geding di 12 augustus 2003!!! / court case tues. august 12, 2003!!!
rechtbank amsterdam, parnassusweg 220, 13.30 / 1:30pm


kort geding VERLOREN / LOST court case
de vonnis is 14 augustus uitgesproken: omdat de eigenares een bouwvergunning heeft en een aannemersovereenkomst zou hebben om de panden te verbouwen, worden de bewoners binnen de volgende paar maanden ontruimd. kom dus eens langs voordat het zover is!

the verdict was issued on august 14: because the owner has a building permit and supposedly has a contract with a construction firm to remodel the houses, the residents will be evicted within the next couple of months. so come by before it's all over!


queercafé Het Roze Breekijzer
queer bar The Pink Crowbar


after eight years of disuse by the owner, housing construction corporation "het oosten", these two historic houses next to each other were squatted by us to be made into a launching pad for anarchoqueer culture in amsterdam.

na acht jaren leegstand waarin de eigenaar, woningbouwvereniging het oosten helemaal niets met deze monumentale panden heeft gedaan, hebben wij ze gekraakt om een nieuw steunpunt voor anarchoqueere cultuur in amsterdam op te bouwen.

please support us, either financially or by helping to work on the place!
steun ons, of financiëel of door ons te helpen het pand op te knappen!

the pink light house
geldersekade 44-46
1012 bj amsterdam
(the netherlands)

email pinklight@squat.net

nieuw! new!

het roze breekijzer / the pink crowbar

café / bar

goedkope drank en goede muziek / cheap drinks and good music
vr/fri 22.00 - 03.00
za/sat 22.00 - 03.00
zo/sun 16.00 - 21.00 CHILLOUT

LINKS:
queeruption netherlands 2004
queeruption berlin 2003
queeruption london 2002
queeruption san francisco 2001
tuntenhaus berlin