-deutsch- -english- -italiano- -français- -nederlands- -español- -norsk- -česky-

plaatje van [squat!net]

[nowo?ci] [archiwum] [inne rzeczy] [linki] [projekty] [kontakt] [kolekcja zdj?] [poszukiwanie]


NEWSRozbrat
zostaje!

Poznan: 9 maja 2009, demonstracja "Rozbrat zostaje - Odzyskujemy miasto" (08.04.09)
--- Przyjezdnym postaramy się zapewnić miejsca noclegowe - możecie zabrać także namioty.

Kopenhag: Wyroki za Ungdomshuset! (16.01.09)
--- Zapadły wyroki dla Duńczyków, którzy uczestniczyli w obronie autonomicznego centrum Ungdomshuset.

 

Terminy w radarze
Rubryka: Miejsce/Kraj:
Zapytaj o login Radar.

 

Links

*Fabryka, squat w Warszawie
*Strona Rozbrata
, squat w Poznania
*DeCentrum, squat w Bia?ymstoku,
ma nare?cie w?asn? stron?br> *Squat w Helsinki
*Ungsdomshuset - squat w Kopenhadze


Encrypted Surfing...
https://squat.net
... Now we got an SSL-Server. Image: Secure Server

 


 Co to jest [squat!net]?

[squat!net] jest miedzynarodowym magazynem squaters? i mieszka?? wagenburg? w Internecie.

Tu du?a grupa ludzi z r?nych ?rodowisk (squatersi, narkomani komputerowi, punkowcy i inni) pr?uje poinformowa?o squatach i innych niezale?nych miejscach. Oczywi?cie nie mo?emy tego robi?sami, cz?to u?ywamy informacje przez was nades?ane (e-mail).

 Co mo?ecie znale??na [squat!net]

Bart SimpsonOczywi?cie zainteresowani patrz? czesto na nasz? rubryk?nowo?ci. My?limy, ze wa?ne jest tez nasze archiwum. Tam mo?na znale??kilka ksi??ek i kilka podr?znik? i tak dalej. Prze?lij nam mapy i zdjecia, bo dot?d mamy tylko kolekcj?zdj? dom? z Berlina.i Amsterdamu.

Wa?ne s? te? nasze projekty!

 Co chcemy w?a?ciwie?!

W?a?ciwie magazyn internetowy nie jest najwa?niejszy, podstaw? s? squaty i wagenburgi wszedzie i zawsze. Niestety w ostatnich latach sytuacja squaters? w Europie nie jest najlepsza, ale by?mo?e nasz magazyn spowoduje, ?e ty albo inni ludzie zostan? zainspirowani.

Opr?z tego Internetu nie mo?emy redukowa?do du?ego s?upa reklamowego. W Internecie powinny te? inne pr?dy informacyjne znale??swoje miejsce. Musimy walczy?przeciwko regulowaniu Internetu przez zakazy u?ywania kryptogram? i przez enfopol, dop?i jeszcze nie jest za p?o.

Ludzie musz? si?nauczy?obslugiwa?kryptografi?i komputery. W przyszlo?ci b?zie to odgrywa?o te? dla ciebie wa?n? rol? Trzeba si?nauczy?teraz jak PGP i Un*x dzialaj?.

 Chcesz wsp?racowa?!

Tak jak w innych magazynach komputerowych mamy te? problem, ?e jeste?my za mal? grup? ludzi, kt?zy si?tym zajmuj?. Wiec z rado?ci? przyjmiemy ka?dego, kto ma ochot?na wsp?race z nami.

Mo?ecie te? po prostu przesy?a?nam wasze info. Najlepsz? form? jest nasza strona PGP-Java, bo w ten spos? wasze wiadomo?ci zostaj? tak?e zakodowane. Na naszej stronie kontaktowej znajdziesz nasz PGP-key i poza tym jeszcze kilka innych interesuj?cych informacji.


- webmaster@squat.net - USE PGP - Our PGP-Key  -