Woonstichting de Alliantie verkwanseld onder medewerking van de gemeente ons vooraad sociale huurwoningen. Vanwegen de eruit vloeiende woningnood en uit protest tegen uitverkoop en wanbeleid, neemt de kraakgroep leegstaande woningen weer in gebruik om mensen onder dak te helpen en het probleem zichtbaar te maken. Zo ook de mollukkenstraat 95/1.
Nu wil Alliantie de klokkenluidders het zwijgen opleggen en de krakers door kraakwachten laten vervangen. De Woningstichting heeft bij de rechter gelijk gekregen. De krakers zullen echter niet vertrekken. Ze hebben hoger beroep aangetekend en de buurt op de hoogte gesteld.
Buurtbrief, april 2009

Beste Buren

Zoals u misschien weet hebben wij in augustus 2008 de woning Molukkenstraat 95 I gekraakt. Deze woning maakt onderdeel uit van het blok Molukkenstraat 91-101, allemaal eigendom van stichting 'de Alliantie', de erfgenaam van de vroegere sociale woningbouwvereniging de Dageraad. Ondanks al onze pogingen voor een minnelijk schikking wil deze stichting ons nu het huis uitzetten om ons door een kraakwacht te kunnen vervangen. Gezien de omstandigheden zijn we echter niet bereid om zonder slag of stoot te vertrekken.

De woning is leeg komen te staan nadat de laatste huurder in eind 2007 zijn huis is uitgezet. De woonstichting vondt het niet nodig om deze woning opnieuw regulier te gaan verhuren, omdat er niet echt uitgewerkte plannen zijn om het hele blok in de toekomst hoogwaardig te gaan renoveren.

Gezien het tekort aan betaalbare woonruimte konden wij ons niet bij deze houding neerleggen, en hebben wij ons dus zelf toegang moeten verschaffen. Direct nadat we inverhuisd zijn, hebben wij met de Alliantie contact opgenomen en voorgesteld om een regulier huurcontract op onbepaalde tijd aan te gaan. Wij waren ook bereid om een tijdelijke huurcontract volgens de leegstandswet aan te gaan of zelfs om een gebruikerovereenkomst te tekenen met een duidelijke einddatum.

Al deze voorstellen zijn door de woonstichting afgewezen. Wij zijn voor de rechter gesleept, waar de woonstichting betoogt heeft dat een regulier huurcontract niet in zat vanwegen de aanstaande verbouwing en dat een tijdelijk huurcontract er niet inzat vanwegen het ontbreken van een vergunning ervoor, gezien er geen duidelijke plannen zijn. Zelfs een gebruikerovereenkomst met een helder einddatum wilden zij ons niet gunnen, vermoedelijk omdat zo?n contract dan een minimum aan rechten voor ons als bewoners zou garanderen.

Ondanks de publieke opdracht van de woonstichting en de eruit vloeiende verplichtingen heeft de rechter besloten dat we zouden moeten vertrekken.

De perikelen rond onze bewoning van Molukkenstraat 95/1 geeft echter een goede indicatie hoe het met het bijhorende blok voorstaat. De Alliantie heeft duidelijk gemaakt dat alle leegkomende woningen in afwachting van een uiterst onduidelijk plan vast nog jaren door kraakwachten bezet zullen worden en dat er dus ook geen enkel onderhoud aan de nog steeds normaal verhuurde woningen gepleegd zal worden. De plannen zijn dus zelfs zo onduidelijk dat zelfs de gemeente er geen vergunning voor legale tijdelijk verhuur erop wil verlenen.

Wij vinden dat de woonstichting haar verplichting jegens de volkshuisvesting hier niet nakomt. Niet wat onze woning betreft en ook niet wat de andere woningen in het blok betreft. Wij vinden dat er of een duidelijke plantraject moet komen, of de woningen regulier verhuurd moeten worden. Wij begrijpen ons kraakactie als het luiden van de noodklok en laten ons door geen eigenaar en geen rechter het zwijgen opleggen.

Wij begrijpen echter ook dat wij bij verre niet de enigen zijn, die dankzij de Alliantie in een onzekere woonsituatie verkeren. Heeft u ook last van woningnood dankzij de Alliantie? Of wilt u uw mening geven over deze situatie of vragen stellen? Bel ze! 020-4600600 (mevr. Persad)

Laat ons horen hoe het is gegaan. molukken@squat.net

met strijdbare groeten De krakers van Molukkenstraat 95 I

Internetbericht, april 2009

Woningstichting wil kraker voor kraakwacht ontruimen

Woonstichting De Alliantie wil de in de zomer 2008 gekraakte Mollukenstraat 95/1 laten ontruimen en de krakers door kraakwachten vervangen. Gezien er behalve deze vorm van bewaking geen concrete toekomstplannen voor het pand in kwestie zijn, zullen de krakers zich niet bij het desbetreffende vonnis van de Rechtbank Amsterdam neerleggen. Immers mag volgens de gemeente de woning niet eens tijdelijk verhuurd worden.

De woning in kwestie is onderdeel van het blok mollukkenstraat 91-101. De Alliantie heeft onduidelijke toekomstplannen betreffende 'een ingrijpende renovatie', en verhuurt daarom leegkomende woningen niet opnieuw via woningnet. De Alliantie was uit zichzelf niet van plan om de woning op 95/1 tot aan deze (heel erg) toekomstige opknappartij een invulling te geven, dus moest eerst de kraakgroep aan de slag.

De erop volgende onderhandelingen met de woonstichting verliepen stroef. De krakers boden meteen aan om de woning te gaan huren. De Alliantie was echter niet bereid de krakers meer aan rechten te gunnen, dan een gebruikersovereenkomst met 2 weken opzegtermijn door de eigenaar. Een regulier tijdelijk huurcontract mocht niet, omdat de ervoor vereiste vergunning van de gemeente alleen verleend wordt, als er concrete toekomstplannen zijn voor een woning.

De krakers vroegen ter zekerheid of zo een kraakwachtencontract, maar dan expliciet tot aan de renovatie, tot de mogelijkheden zou behoren, maar kregen alweer nul op het request. De woonstichting daagde ze voor de rechter, met het argument dat ze al een andere kraakwacht hadden gevonden (eentje die geen vragen of voorwaarden stelt) en de krakers daarom moesten wijken.

De krakers hebben dit verhaal en hun achterliggende politieke motivaties aan de rechter voorgelegd, maar die had geen oor voor. Gans langs de lijnen van het principe eigendom is heilig en de staat verdrukt de wereld is loge en voorbij de achterliggende sociale en politieke kwesties, vonnisde ze, dat de kraakgroep weg moest.

De kraakgroep heeft besloten zich niet bij zo een vonnis neer te leggen, in hoger beroep te gaan, te blijven zitten en de kwestie aan buurt de politiek voor te leggen. Immers kan het niet de bedoeling zijn dat woningen van een corporaties die niet tijdelijke verhuurd MOGEN worden, niet gewoon in de woningnet belanden, maar vaag in gebruik gegeven worden om de leegstand onzichtbaar te maken.