kraakspreekuur oost amsterdam

-- iedere dinsdag 20.00-21.30 pretoriusstraat 43 -- ksuoost(A)squat.net --  

woning nodig ?

Vindt je het onredelijk dat er met jouw grondrecht op veilig onderdak geen rekening gehouden word ? Ben je boos omdat spekulanten van de woningnood profiteren en de overheid maar doet alsof haar neus bloedt ?
meer opruiende taal hier

lees ook de amsterdamse kraakhandleiding ook: squatting manual in english


Dinsdag 1 november 2011 ontruimingscircus in Amsterdam! 29 okt 2011

Lees: http://ksuoost.squat.net/01-11-2011.html


Dierenasiel gekraakt: nieuw sociaal centrum in speculatiewoestijn Oost 25 juli 2011

Lees: http://indymedia.nl/nl/2011/07/77576.shtml


Ringdijk 9-10 gekraakt 20 December 2009

Zondag 20 december 2009 is met ondersteuning van Kraakgroep Oost het pand aan de Ringdijk 9-10 weer als woonruimte in gebruik genomen. Daarmee gaat een periode van enkele jaren leegstand teneinde. De reden voor deze leegstand is typisch voor tijden van door banken gekweekte verwachtingen, die mensen met een normal leven nooit kunnen vervullen. Het pand is in 2005 aangekocht door een echtpaar om het tot woning te verbouwen. De Fortisbank heeft daartoe een hypotheek verleend. Deze verbouwing zou echter veel duurder uitvallen dan verwacht, en ging in het gevolg nooit van start. Evenmin is het huis door de toenmalige eigenaren ooit als woning betrokken.

Toen duidelijk werd dat de renovatieplannen geen doorgang gingen vinden, en de eigenaren bovendien de kosten van hun hyypotheek niet meer konden betalen, liet de Fortis Bank het pand executoriaal veilen. Fortis werd daarbij eveneens ingehaald door de werkelijkheid: niemand was bereid genoeg te bieden om de totale hypotheeksomma te kunnen afdekken. Via een makelaar werd de hypotheekbank dus zelf eigenaresse van het pand. Wel is aannemelijk dat het de voormalige particuliere eigenaren evengoed met een deel van de schulden blijven zitten. Anders dan de Fortis Bank , die met belastingsgeld uit de bredouille is geholpen, werden particulieren namelijk NIET door de overheid gered, maar zien wel degelijk persoonlijk faillissement tegenmoet.

Terwijl op deze manier met verwachtingen en verplichtingen is gejongleerd, bleef het pand aan de Ringdijk feitelijk leegstaan. Anders dan de dromenhandelaren uit de bankenwereld, hebben 100.000 woningzoekenden in deze stad een echt probleem: er is geen betaalbaar huurhuis te vinden en dat ondermeer omdat er op zulke manieren met het wel degelijk beschikbaar vastgoed wordt omgegaan. De kraakgroep heeft daarom besloten dit huis te gebruiken waarvoor het echt bedoeld is: als woon en werkruimte.

Lees ook http://indymedia.nl/nl/2009/12/64444.shtml

Voormalige kroeg weesperzijdestrook gekraakt 13 December 2009

Zondag 13 december 2009 heeft kraakgroep oost de voormalige kroeg 'Magenta' aan de Ruyschstraat 34 hs als woonruimte in gebruik genomen. De laatste uitbater heeft zijn bezigheden al in het najaar 2007 gestaakt, en de ruimtes hebben sindsdien leeggestaan. Pogingen om de kroeg te verhuren hebben weinig opgeleverd, wat ermee te maken kan hebben, dat er een verplichting tot het 'plaatsen van speelautomaten' bijkomt.

De kraak zelf verliep rustig, zeker in vergelijking met de turbulente acties van de laatste weken in amsterdam oost. De agenten en hun chef van het bureau s'Gravesandeplein, lijken zich inmiddels verdiept te hebben in wat de begrippen 'huisvrede' en 'onbruik' in juridische termen betekenen. Het idee dat bij zo een kraakactie vooral een (mogelijk) conflict tussen eigenaar en bewoners plaatsvindt, werdt door hun correct aanvaard. Het feit dat zwart op wit aangetoond kon worden, dat de kroeg al meer dan 2 jaar dicht is, heeft vast geholpen.

Lees ook http://indymedia.nl/nl/2009/12/64262.shtml

Koopwoningen De Key gekraakt voor sociale verhuur 6 December 2009

Op zondag 6 december 2009 heeft kraakgroep ?Dapper Sociaal? 3 te koop staande voormalige huurwoningen in de Amsterdamse Dapperbuurt bezet. De etages hebben sinds de aflevering rond 1,5 jaar geleden leeggestaan, zonder dat ze verkocht werden. Volgens het convenant ?Verkoop Sociale Huurwoningen? tussen corporaties, huurdersvereniging en Gemeente, moeten zulke woningen reeds na 12 maanden worden teruggebracht in de sociale huursector. De kraakgroep eist dat corporatie De Key zich aan zijn afspraken houdt en de woningen toewijst via woningnet.

De woningen in kwestie, zijn sinds de aflevering medio tot eind 2008 zowel door De Key als door makelaren zonder succes te koop aangeboden. Het convenant Verkoop Sociale Huurwoningen geeft uitdrukkelijk aan dat zulke woningen, die na een jaar niet verkocht zijn, weer regulier in de sociale sector moeten worden verhuurd. Bij de woningen in kwestie is deze termijn duidelijk overschreden. Noch de corporatie, noch de Gemeente onderneemt echter actie. De kraakgroep heeft de woningen bezet om deze nalatigheid bekend te maken. Om te zorgen dat de woningen inderdaad weer in de sociale sector komen, wordt de bezetting pas opgeheven als de woningen via woningnet zijn toegewezen. ?Wij houden De Key enkel aan zijn afspraken om de woningen weer te verhuren, het zal ons niet verassen wanneer De Key wederom wegrent voor zijn verantwoordelijkheid. De gemeente houdt de woningcorporaties een hand boven het hoofd, ook als die hun sociale plicht verzaken?, aldus de kraakgroep DapperSociaal.

De Amsterdamse Driehoek van Burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie maken ondertussen veel werk van een beleidsplan om strafrechtelijk kraakpanden te ontruimen. Dit gebeurde onder andere maandag 30 november in de Vrolikstraat. Ook op Eerste Paasdag j.l. zijn drie woningen in de Dapperbuurt onder inzet van oproerpolitie onrechtmatig ontruimd. Van ruim 30 arrestanten is niemand vervolgd of veroordeeld. Om soortgelijke taferelen voor te zijn, zijn enkele leden van de gemeenteraad gevraagd bij deze kraakactie op het politieoptreden toe te zien.

Lees meer op http://indymedia.nl/nl/2009/12/63971.shtml

Meer woningen Vrolijkstraat: 2 bijgekraakt, 1 ontruimd 2 December 2009

Op donderdag 29 november is een verdere woning (292/1) in het speculatieblok aan de Vrolijkstraat s'avonds stil bezet, nadat de laatste huurster de woning na een lange touwtrekkerij met de eigenaar moest verlaten. Zondag 1 december aan het eind van de middag is de begane grond etage op 290 eveneens weer teruggecoupt voor het daadwerkelijk woningbestand. Bij de kraakactie deed de politie onwijs moeilijk, en probeerde 'gebruik' te contrueren waar er geen was. Vooral verklaringen van de omwonende huurders konden dit echter helpen voorkomen.

De stil gekraakte etage op 292/1 is echter maandag avond met groot materiel ontruimd. Dit heeft minder praktisch/juridische dan pplitieke reden, zoals uit perbereichten van gemeente en OM blijkt die maandag ochtend zijn verschenen: gebruik moet volgens burgemeester ook 'denken aan eigendom' zijn ofzo. Inmiddels is daar dus met een peleton ME en een waterkannon kracht bijgezet op maandag 2 december in de avonduren.

Hierbij moet trouwens opgemerkt, dat de troepen van het kapitaal weinig feitelijks hebben veroverd: van in totaal vier gekraakte etages zijn immers nog steeds drie bezet om de speculatie feitelijk te kunnen indammen.

Lees meer op http://indymedia.nl/nl/2009/11/63776.shtml

Kraakactie tegen speculatiepraktijk Vrolijkstraat 22 Novenber2009

Huurders de dupe van speculatiepraktijk van 6 miljoen: bezetting!

AMSTERDAM. Zondag 22 november 2009 heeft actiegroep 'Vrolijk Blijven' Vrolikstraat 278 in de Amsterdamse Oosterparkbuurt bezet. Speculanten hebben sinds 2005 15 panden aan de Vrolikstraat in handen en proberen nu hun investering te verzilveren door huurders uit hun huizen te zetten. Met de bezetting wil de actiegroep afdwingen dat alle woningen worden opgeknapt en in de sociale huur blijven.

De panden aan de Vrolikstraat 268-296 zijn in een drietal verkoopstransacties sinds december 2000 exorbitante 632% in waarde gestegen. Bij een eerste verkoop was de koopsom nog 1,5 miljoen euro. Chris Thunnessen, onder meer bekend als financier van Rita Verdonks partij TON, heeft er in 2005 al 4,5 miljoen voor betaald. De tegenwoordige eigenaren, Boris Otte, Bart Harts en Steven Lendrink, kochten de huizen in 2008 uiteindelijk voor 7,6 miljoen euro. Onderhoud is in de hele periode alleen aan de buitenkant gepleegd. De FGH bank financierde de laatste koop en heeft in totaal 12 miljoen euro aflossing tegoed.

Zulke waardestijgingen zijn alleen mogelijk door het verdrijven van zittende huurders. Een aantal woningen stond al leeg. Actiegroep 'Vrolijk blijven' heeft deze woningen bezet om haar eisen kracht bij te zetten: alle huizen moeten opgeknapt en weer verhuurd. De gemeente Amsterdam moet geen medewerking verlenen de splitsing en het verdrijven van huurders. Bezetster Miranda Wibaut verwoordt het zo: ?De huurders zijn al jaren een speelbal van de eigenaren en krijgen geen gehoor bij de politiek. Daar komt nu een eind aan. Wij gaan pas weg, als vast staat dat alle woningen sociale huur blijven.?

Lees meer op http://indymedia.nl/nl/2009/11/63516.shtml

1e Oosterparkstraat 88 gekraakt 22 Novenber2009

Op 22 november 2009 heeft kraakgroep oost het bovenhuis aan de eerste oosterparkstraat 88 weer als woning in gebruik genomen. De twee bovenetages inclusief zolder staan leeg in afwachting van de sloop van ruim 60 sociale huurwoningen door corporatie Stadsdgenoot onder de noemer 'O21'. Het project is nu ruim 2 jaar bezig, waarbij alle huurders langzaam door kraakwachten worden vervangen maar verder weinig gebuurd.

De kraakactie zelf verliep soepel en de politie kwam maar met en agent leegstand constateren. Van een tijdelijke bewoner in het blok is inmiddels vernomen dat ie daar (volgens Stadsgenoot) tenminste tot 2011 kan blijven zitten. De meest winkels eronder zijn of 'kantoren' van Stadsgenoot of andere soortgelijk 'sociale' activiteit. Het ziet er niet uit alsof daaraan binnenkort iets gaat veranderen. In de tussentijd is succesvol woonrecht geclaimd.

Lees meer op http://www.indymedia.nl/nl/2009/11/63520.shtml

Verzet tegen het Kraakverbod: woningen Van Zesenstraat bezet! 14 Oktober 2009

Vandaag zijn twee appartementen op de Von Zesenstraat in Amsterdam bezet. Wij vinden dat leegstand en woningnood bestreden moeten worden, in plaats van het verbieden van kraken. Het kraakverbod zal als gevolg hebben dat meer woningzoekenden kansloos op straat zullen staan en de leegstand zal toenemen. Met deze kraak steunen wij iedereen die zich vandaag in Den Haag en de rest van het land verzet tegen het kraakverbod. SKSU & KSU Oost : 'In het pluche wordt vandaag besloten of het kraken van een woning wel of niet strafbaar gesteld moet worden. Kraken is voor woningzoekende op dit moment de enige manier om iets aan hun woningnood en de leegstand ! Laat politici eens met een plan komen om de woningnood en leegstand op te lossen IPV dat zij blijven rommelen in de marge!' De kraak is een initiatief van het StudentenKraakSpreekUur (SKSU) en KraakSpreekUur Oost.

Eigenaar, woningcorporatie De Key heeft het pand ruim een jaar leeg laten staan. Tijdens de kraak hebben verschillende buurtbewoners dit bevestigd. De hoge prijs die De Key voor veel koopwoningen in de Dapperbuurt vraagt, gemiddeld 273.600,- euro voor 66 m2, verklaart waarom veel woningen in deze buurt nog niet zijn verkocht. Om deze reden hebben drie studenten het pand in gebruik genomen. Zijn zijn al een geruime tijd op zoek naar een goede betaalbare woning en hebben deze tot vandaag niet kunnen vinden. Kraken was voor ons de enige manier huisvesting te vinden, zonder jarenlang op een wachtlijst te staan of torenhoge huren te betalen!

Voor ons; studenten, werknemers, werklozen, Nederlanders, wereldburgers, allen op zoek naar een fatsoenlijke en betaalbare woning, is het vaak een noodzaak om ze in gebruik te nemen. Met het kraken van leegstand nemen we ook een standpunt in tegen het feit dat steeds meer sociale huisvesting moet plaatsmaken voor duurdere woningen die maar voor een kleine groep uit onze samenleving beschikbaar zijn en waardoor verschillende buurten hun unieke karakter verliezen en steeds minder divers worden, dit proces wordt ook wel gentificatie genoemd.

Het gentificatieproces doet afbraak aan het sociale weefsel en de cohesie van een buurt en kan levendige arbeiderswijken en volkse buurten doen veranderen in levenloze woonwijken. Maar nog belangrijker is dat gentrificatie vooral de zwakkere groepen treft, juist degenen die het hardst worden geraakt door de huidige economische crisis.

Deze dag staat in het teken van het recht op wonen dat door de discussie over een kraakverbod onder vuur ligt. Meer dan ooit tevoren wil de Nederlandse regering kraken verbieden. Pure symboolpolitiek.Mensen hebben door een kraakverbod minder mogelijkheden om voor hun woonrechten op te komen terwijl er vanuit de politiek geen reëel plan komt om de misstanden op de woningmarkt op te lossen

Lees meer op http://www.indymedia.nl/nl/2009/10/62278.shtml

Dubbelpand Linnaeusstraat gekraakt 16 Augustus 2009

Zondag 16 augustus 2009 zijn 4 etages in de linnaeusstraat 70 en 72 in amsterdam na jarenlange leegstand gekraakt. Van de 6 etages in het dubbelpand zijn er nog maar twee verhuurd. Het is reeds in 2005 gesplitst, maar de leeggekomen woningen zijn nooit op de woningmarkt aangeboden. Omdat ook gemeente haar verplichtingen niet nakomt, om de woningen te vorderen en aan woningzoekenden aan te bieden, is kraakgroep oost zelf tot actie overgegaan.

Aan de actie hebben ruim 70 krakers uit de hele stad deelgenomen. De linnaeusstraat 70-72 heeft immers buren bijzondere. Het pand ligt schuin tegenover van het politiebureau in dezelfde straat.

De actie verliep soepel en de politie deed niet moeilijk. Ook de reactie van de buurt was positief. De krakers hebben inmiddels ook contact opgenomen met de eigenaar, en aangegeven de woningen ook graag op een reguliere manier te willen huren.

Voor fotos van de actie kijk ook op http://www.indymedia.nl/nl/2009/08/61084.shtml
De krakers zelf hebben ook een website http://squat.net/linnaeus

Huisje in Betondorp gekraakt 21 juni 2009

Zondag 21 juli 2009 is met hulp van kraakgroep oost een huisje in haartje betondorp (in het amterdamse watergraafsmeer) toegankelijk gemaakt voor een urgent woningzoekende en haar familie. De woning in kwestie, een klassiek betondorp huis aan de Zaaiersweg 135 is eigendom van woningcorporatie Ymere, en is volgens omwonden leeg blijven staan sinds de vertrek van de laatste huurder iets meer dan een jaar geleden. De nieuwe bewoners, een jong stel met een kind, hebben bijna hun hele leven in betondorp gewoond, maar konden noch daar, noch elders op een reguliere manier aan een betaalbare huurwoning komen, terwijl het huis aan de zaaiersweg gewoon leeg bleef staan. Desgevraagd heeft corporatie Ymere al 6 maanden geleden verklaard dat ze het huis 'vergeten' waren en dat het daarom niet opnieuw te huur aangeboden werd. Twee geleden is ter zekerheid nog eens achteraan gebeld. Aan de administratieve stilstand bleek echter niets verandert te zijn, het huis stond nog steeds als 'vergeten' te boek bij Ymere. Evenmin was de corporatie bereid iets te gaan ondernemen en het huis aan de woningzoekende te verhuren. Uiteindelijk de hulp van het kraakspreekuur in oost ingeroepen, die iets minder bureaucratisch doet en zowel leegstand als woningnood direct aanpakt.

De in-verhuizing zelf verliep uiterst soepel, mede met dank aan mensen uit de buurt en aan een groep ervaren krakers uit de hele stad. Ook de politie deed niet moeilijk, waarschijnlijk ook omdat veel mensen uit de buurt de actie actief hebben ondersteund. De nieuwe bewoners hebben inmiddels Ymere benadert om de woning alsnog regulier te kunnen huren.

Actiekraak Woningen De Key Commelinstraat op Paaszondag 2009 12 april 2009

Op zondag 12 april 2009 heeft Kraakgroep Oost een aantal, door de voormaals sociale woningbouwcorporatie De Key te koop gezette, (ex) sociale huurwoningen gekraakt, om tegen de uitverkoop te protesteren. De woningen zijn met groots politieinzet binnen enkele uren ontruimd. Hier een overzicht van in dit kader gepubliceerde buurtbrieven, perverklaringen en andere relevante documenten.

Vrolikstraat 299/1 22 maart 2009

Op zondag 22 maart 2009 is de woning op de eerste verdieping van de Vrolikstraat 299 in Amsterdam Oost gekraakt. De etage heeft meerdere jaren leeg gestaan, en eigenaresse Aagje Willig blijft steevast weigeren om te verhuren of zelf te verkopen. Kraken lijkt vooralsnog de enige mogelijkheid om deze aan de woningzoekenden onthouden etage weer bewoond te krijgen.

Het Pand aan de vrolijkstraat 299 is (samen me het buurpand op 301) al sinds de late jaren 80 gesplitst in appartementsrechten. Een aantal van de woningen zijn rond die tijd eveneens in bezit van eigenaar bewoners, de rest zijn eigendom van Mw Willig en (met uitzondering van 299/1) verhuurd volgens de woningwet. Het blijft raden waarom juist deze etage maar leeg moest. Ook omwonenden veel staan voor een raadsel wat de opstelling van Willig betreft, maar hebben al laten blijken dat zij het tevreden met de oplossing in vorm van deze kraakactie.

de buurtbrief van de krakers:

Beste buurt,

We zijn een groepje mensen dat vandaag de woning op Vrolikstraat 299-1 hoog hebben gekraakt. We weten dat het al geruime tijd leeg staat, terwijl er een chronisch tekort aan betaalbare woonruimte is in de stad.

We zijn er ook van op de hoogte dat de eigenaresse verzoeken om de woning te verhuren of verkopen heeft geweigerd. We vinden dat een onverantwoordelijke en sociaal onacceptabele manier om onroerend goed te beheren.

We hebben alle intenties om van de plek ons huis te maken.

Mocht u commentaar of vragen hebben, of mocht u ons op enige wijze willen helpen dan kunt u een email sturen naar vrolikstraat299@gmail.com of simpelweg langskomen op Vrolikstraat 299/1.

Met vriendelijke groet,

Vrolikstraat groep

Linneausstraat 38hs 15 maart 2009

Zondag 15 maart 2009 heeft kraakgroep oost de winkel en de bijhorende woning op de eerste verdieping van de Linaeusstraat 38 in Amsterdam als woonruimte in gebruik genomen. De laatste huurder, een chinese 'alles' winkel, heeft ruim 1,5 jaar geleden zijn deuren gesloten. Sindsdien hebben de ruimtes leeg gestaan. Eigenaresse Gong wilde wel verhuren, maar heeft er niet al te veel moeite voor gedaan. Zo werd een voor de lokatie te hoge prijs gevraagd en werd alleen maar een heel beperkt soort activiteit toegestaan.

De Kraakactie verliep rustig, ondanks een stevig rolluik. Ook de politie deed niet moeilijk, immers is de winkel vanuit het bureau goed zichtbaar en weet iedereen dat daar al geruime tijds niets meer zinnigs gebeurd. Wel vertoonde zich een uurtje na de kraak een vermeende huurder. Die beweerde een contract vanaf 1 april a.s. getekend te hebben. Uiteraard werd even door gevraagd, immer stond nog steeds 'te huur' op een papiertje achter de winkelruit. Uiteindelijk hebben deze mensen geen getekend contract weten te overleggen en zijn weer vertrokken.

Ook mensen van de eigenaresse kwamen polshoogte nemen, keken door de raam naar binnen, pleegden een paar telefoontjes en zijn eveneens weer vertrokken zonder met de kraakgroep in gesprek te willen gaan.

Hieronder de buurtbrief:

Beste Buren

Vandaag hebben we de winkel aan de begane grond en de bijhorende woning aan de Linnaeusstraat 38 gekraakt. Zoals u zelf misschien al is opgevallen, hebben deze winkel en woning al meerdere jaren leeg gestaan.

De eigenaren hebben meerdere soortgelijke panden in Amsterdam. Ze geven aan aan de plek wel te willen verhuren maar vragen een verhoudingsgewijs hoge bedrag. Ze late de plek liever leegstaan dan dan de prijs te verlagen. Bovendien willen zij maar een heel beperkt soort activiteiten toestaan en zijn er allerlei problemen: zo ontbreekt er zowel een warm watervoorziening als een echte keuken in het woongedeelte en komt de kelder regelmatig blank te staan. Deze problemen zouden dus allemaal op kosten van de huurder moeten worden opgelost.

Wij willen ons best doen om van deze plek een goede woning te maken en hebben daarom vandaag een einde aan de leegstand gemaakt.

Wij denken dat speculatie (zelf op deze kleine schaal) ivm de steeds stijgende kosten en het nijpende tekort aan woonruimte grote problemen veroorzaakt voor mensen met een laag inkomen.

De sociale woningvoorraad wordt vervangen door dure koopwoningen. Particulieren en corporaties zijn enkel in winst geïnteresseerd en tonen geen inzet om de woningnood te verzachten. Wij begrijpen deze kraakactie en kraken in het algemeen als strijdmiddel tegen deze politiek van winstbejag maar ook als een oplossing voor het pand aan de Linnaeusstraat en vragen u om ons erbij te steunen.

Wij hebben deze winkel en de bijhorende woning weer in gebruik genomen om deze holle kies te vullen, om de leefbaarheid van de buurt erdoor te verbeteren, maar uiteraard ook omdat we zelf dringend woonruimte nodig hebben. Wij zien kraken in deze zin eveneens als een politieke kans om ons bijdrage te leveren als goede buren.

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om langs te komen voor een kop koffie (of thee) en een praatje. U kunt ons ook een mail sturen naar ksuoost@squat.net.

met vriendelijke groeten het L38 team