Zondag 7 oktober 2001 is de Heilige Thomas van Aquino Kerk, Rijnstraat 93 te Amsterdam na lange tijd weer in gebruik genomen.

 

De kerk is 29 april 1999 verkocht aan de gemeente Amsterdam, teneinde gesloopt te worden en vervolgens de bouw van 55 sociale bejaardenwoningen met een dienstencentrum op deze plek te realiseren.

 

In de leveringsakte wordt verklaard (art 16.1 blz. 9) Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen om deze sloopvergunning op korte termijn te verkrijgen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Het is slechts bij plannen gebleven. Verder is omtrent daadwerkelijke uitvoering nog niets bekend. Sterker nog, de ruimte werd helemaal niet gebruikt.

 

Nadat de kerk 7 oktober in gebruik is genomen heeft de politie ons geen ruimte gegeven juridisch te bewijzen dat het om een legale handeling ging. De politie heeft vervolgens een poging gedaan om ons op oneigenlijke gronden (art. 138 of 429) te ontruimen. Door een tekort aan mankracht is dat niet met onmiddellijke ingang gebeurd. Alleen hierdoor is het voor ons alsnog mogelijk geworden om juridisch aan te tonen dat wij in ons recht staan.

 

Wij vinden het zonde deze ruimte onbenut te laten. Amsterdam wordt door de stijgende prijzen van woon- en werkruimte voor heel veel jongeren onbetaalbaar. Door middel van de ingebruikname willen we de aandacht ook op dit tekort vestigen. De ruimte zal benut worden op de volgende manieren: atelierruimtes expositieruimtes gemeenschappelijke initiatieven.

 

 

De belanghebbenden van, Holy Shit (Rijnstraat 93 te Amsterdam)

 

Site Under construction

 

Email: holyshit@squat.net