GUANTANAMO BAY IN NEDERLAND?
Om het zwijgrecht van activisten te omzeilen en hen te dwingen in geval van arrestatie hun identiteit prijs te geven, heeft de Nederlandse staat een nieuw trucje verzonnen: wie zich niet identificeert wordt als geillegaliseerde vreemdeling beschouwd en ook als dusdanig opgesloten in de buik van de deportatiemachinerie.

De vergelijking met guantanamo bay ligt voor de hand: voorbij de door de Nederlandse Wet en Grondwet, en zelfs Europese en internationale regelgeving en principes worden mensen hun rechten ontzegd en hun vrijheid ontnomen. Net als in het 'echte' guantanamo, wordt schuld of onschuld buiten beschouwing gelaten, meestal omdat het strafrecht geen mogelijkheid biedt, om hen onder druk te kunnen zetten. Wel maakt de overheid zo duidelijk waarvoor het gedrocht 'vreemdelingwet' echt bedoeld is, namelijk uitsluiting en onderwerping.

Guantanamobay.nl documenteert de verhalen van hen die zoiets overkomt, en de acties van diegenen die zich met hen solidariseren.

WIJ ZULLEN NIET ZWIJGEN! WEG MET HET RACISTISCHE VREEMDELINGENBELEID! DE GRENSEN OPEN!

Alle zwaaiers gearresteerd!

31.12.2007

Alle 27 activisten die per bus onderweg waren naar een zwaaiactie zijn gearresteerd. De hele bus die onderweg was om te gaan zwaaien bij Nieuwersluis (vrouwenbajes), Schiphol (Damrak NN en illegalenbajes), Zaandam (illegalenbajesboot) en de Bijlmerbajes zijn net buiten Zaandam door de politie omsingeld. En gedwongen mee te rijden naar een politieburo.

lees meer

Anonieme Activisten in Vreemdelingenbajes

14.11.2007

Van de 11 krakers die bij de recente ontruimingsronde in Amsterdam gearresteerd zijn, zitten er nog steeds twee in vreemdelingendententie. Politie, justitie en nu ook de IND proberen op deze manier hen het zwijgrecht te ontnemen. Ondanks meerdere recente gerechtelijke uitspraken, waarbij duidelijk is vastgesteld dat dit middel niet toegepast mag worden, en ondanks het daaropvolgende politieke debat tot in de tweede kamer, blijft de overheid wraakzuchtig haar macht misbruiken.

lees meer

Rechtszaak NN-ers Damrak

16.11.2007

Beroepen tegen vreemdelingenbewaring NN-ers Damrak Appeals against foreign detention of the NN people of Damrak

lees meer

Uitholling zwijgrecht/NNers in vreemdelingenbewaring

16.11.2007

Met de plaatsing van anoniem blijvende actievoerders, in vreemdelingendetentie, die met name door de Amsterdamse en Utrechtse politie wordt toegepast, wordt niet alleen misbruik gemaakt van de toch al onrechtvaardige vreemdelingenwetgeving, maar met name het zwijgrecht, met voeten getreden

lees meer

NN-ers overgeplaatst naar Heerhugowaard

10.11.2007

Schrijf de Damrak-arrestantes! Write to the women that got arrested at the Damrak!

lees meer

Laatste nieuws arresto's ontruimingsgolf A'dam

06.11.2007

Laatste nieuws arrestanten ontruimingsgolf 30 & 31 oktober Last update about the people that were arrested during the eviction wave on October 30 & 31

lees meer

Rechter doet uitspraak over Janneke

17.08.2007

ophouding en bewaring onrechtmatig

lees meer

Jip moet vrij van de rechter!!

14.08.2007

Een vrouw die bij een demonstratie bij het Kamp van Zeist anderhalve week geleden weigerde haar identiteit prijs te geven is onterecht in vreemdelingenbewaring gezet. De vrouw moet daarom worden vrijgelaten. Dat heeft de vreemdelingenrechter in Utrecht dinsdag bepaald.

lees meer

Rechtszaak activisten in vreemdelingendetentie

13.08.2007

Vandaag werd het bezwaar behandeld dat drie activistes tegen hun vreemdelingendetentie hadden aangespannen. De drie waren op 3 augustus jl. opgepakt bij een blokkade actie van Kamp Zeist door Werkgroep Stop Deportaties. Momenteel zit één ervan nog vast in Schiphol Oost. Vandaag heeft de rechter geen uitspraak gedaan. Dat doet hij schriftelijk.

lees meer

Leuzen langs snelweg: tegen papierenplicht

13.08.2007

"Geen mens is illegaal" en "ID NEE!" staat er vanaf het uitzetcentrum Schiphol Oost tot bij achteringang van de rechtbank in Utrecht.

lees meer

Op bezoek bij 'Jip', NN activiste in Schiphel

10.08.2007

Vandaag ben ik op bezoek gegaan bij Jip, de laatst overgeblevene NN-er van de actie van Stop Deportaties bij Kamp Zeist vrijdag 3 augustus. Zij zit al een week in vreemdelingendetentie, alleen omdat ze haar naam niet wil zeggen. Op dit moment verblijft ze in Schiphel.

lees meer

Maandag rechtszitting vreemdelingendetentie activisten

10.08.2007

In de rechtbank in Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1) vindt komende maandag om 15:00 uur de rechtszaak plaats tegen het in vreemdelingendetentie zetten van drie activisten na aanhouding bij een blokkade van Kamp Zeist plaats. Bij deze rechtzaak moet de OvJ bewijzen dat de overdraging aan de vreemdelingenpolitie en de vreemdelingendetentie van de 3 arrestanten (de 2 NNers Jip en Janneke, en de vrijdag al vrijgelaten activist) gegrond is. Zie hieronder het persbericht dat vandaag uitgegaan in.

lees meer

Persbericht: Maandag rechtszaak in Utrecht i.v.m. 'vreemdelingenbewaring'

10.08.2007

Aanstaande maandag, 13 augustus, vindt in de rechtbank in Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1) om 15.00 uur de behandeling plaats van het beroep van drie activisten tegen hun in detentiestelling onder de vreemdelingenwet. Zij worden hierbij bijgestaan door advocaat Jos Hemelaar uit Leiden.

lees meer

Jip en Janneke in 'vreemdelingen'bewaring

09.08.2007

Op 3 augustus jl. werden acht activisten gearresteerd na afloop van een blokkade van Kamp Zeist. Twee van hen, zij noemden elkaar voor het gemak Jip en Janneke, belandden in 'vreemdelingendetentie'. Hieronder volgt het verslag van één van hen.

lees meer

Misbruik vreemdelingendetentie om recht op anonimiteit te ondergraven

05.08.2007

Op 3 augustus werden 2 activisten in vreemdelingendetentie geplaatst nadat zij weigerden hun recht op anonimiteit op te geven. Zij werden eerder die dag samen met een aantal anderen aangehouden na een actie van de werkgroep Stop Deportaties bij Kamp Zeist. Daar werd geprotesteerd tegen het feit dat mensen, buiten het strafrecht om, gedetineerd worden.

lees meer

Nog een keer lawaai voor zeist-arrestanten

04.08.2007

Vanavond is er weer een lawaaidemonstratie bij politieburo Paardenveld in Utrecht voor de laatste twee arrestanten van de blokkade-aktie bij Kamp Zeist gisterenochtend.

lees meer

Lawaaidemo arrestanten: kamp zeist; vreemdelingenbewaring

03.08.2007

Lawaaidemo voor de laatste vier arrestanten van de blokkade van Kamp Zeist eerder vandaag: het lijkt er sterk op dat zij in vreemdelingenbewaring zijn geplaatst omdat zij hun identiteit niet kenbaar hebben gemaakt. Verzamelen: weggeefwinkel Utrecht, Stationsplein 7, bij de streekbussen naast de tramhalte voor het station CS Utrecht.

lees meer

Nederlandse clowns in vreemdelingendetentie!

06.07.2007

Twee van de zes clowns die donderdag werden gearresteerd zaten vanochtend nog vast. Vandaag bereikte ons het bizarre bericht dat ze in vreemdelingendetentie waren geplaatst. En dit terwijl ze vloeiend Nederlands spreken...

lees meer

Solidariteitsactie voor NN in Amsterdam

Fotos Demo

23.03.2007

Op de avond van 23 maart 2007 hebben amsterdamse activisten een prostestmanifestatie gehouden omdat een van hen in vreemdelingendetentie wordt vastgehouden om hem te dwingen zijn identiteit bekend te maken. De manifestatie veranderde halverwege in een demonstratie tot aan de ambstwoning van burgemeester Cohen om hem ter verantwoording te roepen: omdat hij als staatsekretaris van justitie het vreemdelingenbeleid heeft bedacht en omdat hij als burgemeester de plicht heeft om ALLE amsterdammers tegen wilkeur te beschermen

lees meer

NN wordt geintimideerd en is overgeplaatst

23.03.2007

Vandaag, vrijdag 23 maart om 15:30 uur bereikte ons het nieuws dat onze kameraad gisteren is overgeplaatst van de Bajesboten naar de reguliere hypermoderne gevangenis De Schie in Rotterdam. Dit gebeurde op donderdag, nadat hij verhoord is in Amsterdam en vlak na dat hij bezoek had ontvangen van enkele vrienden.

lees meer

Oproep protest vreemdelingendetentie activist

22.03.2007

Ondanks het feit dat de vreemdelingenrechter zijn vrijlating heeft gelast blijft een Amsterdamse activist gegijzeld op een detentieboot in Rotterdam omdat hj weigert zijn identiteit bekend te maken. Vrijdag 23 maart 2007 vindt daarom in het hartje van Amsterdam een solidariteits en protestmanifestatie plaats. Het gebruik van het vreemdelingen(on)recht om verzet te breken is onacceptabel. Komt allen!

lees meer

NN nog steeds in Bajesboten

20.03.2007

Een Amsterdamse activist, die weigert zijn naam te geven, zit sinds tweeeneenhalve week in vreemdelingenbewaring. Ondanks het feit dat de rechter gisteren heeft geoordeeld dat hij vrijgelaten moet worden, zit hij nog steeds vast, in de bajesboot te Rotterdam.

lees meer

Vreemdelingendetentie wegens zwijgrecht

15.03.2007

Een amsterdamse activist word na het uitzitten van zijn straf voor een sabotageactie in vreemdelingendetententie vastgehouden omdat hij weigerd zijn identiteit bekend te maken. Door hem op oneigenlijke reden te gijzelen, probeert justitie hem te dwingen van zijn zwijgrecht afstand te doen.

lees meer