CIA met ontruiming bedreigd!
Gekraakte Amsterdamse Vrijplaatsen in Verzet

 

PERSBERICHT Protestmanifestatie 30 mei

Protestmanifestatie tegen afbraak sociale woningen Oosterparkbuurt

Op Maandag 30 april houden huurders en krakers in de derde oosterpark straat een manifestatie om tegen het verdwijnen van 88 sociale huurwoningen te protesteren. Woningbouwvereniging het Oosten wil na renovatie van ruim 20 panden in de straat maar 62 woningen terugbrengen, waarvan slechts 12 sociale huurwoningen moeten blijven. Behalve een kraakpand zijn alle andere huizen reeds uitgesloopt en dichtgeplankt. Het kraakpand op nummer 166 moet dinsdag ochtend door de ME ontruimd.

De manifestatie begint om 16.00 uur in de derde oosterparkstraat op de hoogte van nummer 166. Er woorden verschillenen spreker verwacht, ook is er eten en muziek. Om 19.30 begint de deelraadsvergadering Osst watergraafsmeer waar een aantaal deelnemers van de manifestatie zich als insprekers hebben aangemeeld.

Achtergrond:

De huizen van het Oosten in de derde oosterparkstraat

De panden in kwestie (nr 134 tot 178 en enkele losse panden verder op) zijn sinds begin 80er jaren in eigendom van het Oosten. Door acties en politieke druk vanuit de kraakbeweging kon de woningbouwvereniging de huizen toen heel goepkoop verkrijgen. Behalve een kleine beurt toen de tijd is vrijwel geen onderhoud meer gepleegd. Het Oosten toonde pas interesse om te investeren toen door dee convenant verkoop sociale huurwoningen de mogelijkheid werd geschappen de woningen te verkopen.

Sinds 1998 is de woningbouwvereniging met de planvorming bezig. eerst moest alles gesloopt en nieuwbouw koopwoningen terugkomen. Later is, vooral vanwegen de haalbaarheid besloten, de gevels te bewaren en alleen de panden erachter te laten staan. Ook de panden de splitsen en er koopwoningen van te maken bleek niet meer haalbaar. Inmiddels, 6 jaar later, is besloten door samenvoegingen er grote en dure (vrije sector) huurwoningen te maken. De balans is veronrustwekken: er komen 26 woningen minder terug als er nu zijn en maar 12 blijven 'sociale huurwoningen', al dan voor de drievoudige prijs. Voor de oorspronkelijke ruim 100 bewoners kunnen maar 4 terugkeren.

Om de panden leeg te krijgen zijn allerlei trucjes toegepast: jarenlang is er geen onderhous gepleegd zodat het een koud kunstje was de bewoners ervan te overtuigen na een 'beter huis' te vertrekken, ook zou men de buurt moeten verlaten en met een forse huurverhoging moeten rekenen. Alle leeggekomen woningen zijn dan met kraakwachten bezet (tijdelijk verhuurd) om te voorkomen dat er een kritische bewonersgroep met sterke rechten zou ontstaan zodra de plannen duidelijk werden. Allochtone huurders is simpelweg een brief gestuurd dat 'ze hun huis uit moeten'.

Het pand op nummer 166 was al gekraakt toen het het oosten in handen viel. Ondanks het feit dat de oorspronkelijk kraakgroep het huis in 1999 had verlaten heeft het Oosten er geen invulling kunnen bedenken. In de zomer 2001 werd er opnieuw gekraakt. Pas nu er lukratieve plannen op tafel liggen moet de woningbouwvereniging ook dit pand leeg. Enkel verzoek van de krakers om een permante huurcontract werd van tafel geveegd

tegenover: een andere voormalige sociale verhuurder

De panden tegenover in dezelfde straat zijn in bezit van woonstichting deKey. Ook hun plannen laten nuwelijks twijfels over: volkshuisvesting heeft nauwelijks nog prioriteit voor de corporaties. Ook hier geen bijna honderd woningen uit de kervoorraad verdwijnen als de woonstichting hun zin krijgt. Alleen zijn de plannen zelf in een veel minder veer gevorderd stadium. Ook hier is er heveg tegenspraak van de huurders, ook hier worden leegkomende woningen niet meer verhuurd maar door kraakwachten bezet.

Stadsdeel en gemeente

Al sinds bezig gaat zowel het stadsdeel oost-watergraafsmeer als de centrale stad kritiekloos met alles mee wat de coorporatie maar willen. De haalbaarheid of zinnigheid van een voorstel of aanpak lijkt nauwelijks ter zake te doen. De woningbouwverenigingen beweeren voortdurend meer geld te moeten binnenhalen maar hebben tientalen miljarden tot hun beschikking. Desondanks steken ze uitsluitend geld in winstgewende projekten terwijl hun kerntaken niet meer vervuld worden. Uiteindelijk blijven de burgers met de problemen zitten: er zijn teveel dure en te weinig godkope woningen, teveel koopwoningen en te weinig huurwoningen.

Langzamerhand blijkt de tij te keren. In het nasleep van een aantaal acties tegen vergaande plannen van de minister van huisvesting (het volk maar weggelaten) heeft de gemeente Amsterdam al aangegeven erover te willen nadenken geen nieuwe splitsingsvergunningen te verlenen. Feitelijk is er niets van terecht gekomen. Toch geeft het hoop. Duidelijk is in ieder geval dat er zonder nog veel meer protest en soms keihard verzet niets ervan waar gaat woirden

PERSBERICHT Actie bij kantoor het oosten 3 mei 2005

DE STAD STERFT MAAR ZONDER ONS !

CIA (Counter information agency/association) Infocafe houdt brunch bij Het Oosten Dinsdag 3 mei 2005.

Vandaag nuttigen wij met de buurt onze lunch bij het kantoor van woningbouw corporatie het Oosten. Wij zijn hier omdat het Oosten ons gaat ontruimen uit de Derde Oosterparkstraat 166. We zijn niet de enige die de buurt uit moeten. We worden ontruimt omdat het Oosten woningen gaat slopen. In totaal zullen 88 sociale huurwoningengesloopt worden. Hiervoor in de plaats komen ongeveer 62 woningen terug. Er zullen dus meer dan 20 woningen verdwijnen, bovendien komen er ook maar12 sociale-huurwoningen terug. Dus in de praktijk verdwijnen er meer dan 60 sociale huurwoningen. Mensen die jarenlang in de buurt hebben gewoond moeten verdwijnen omdat de nieuwe woningen niet te betalen zijn. Dit soort praktijken vindt al jaren plaats op verschillende plekken in de stad. Goedkopere woningen verdwijnen telkens sneller, de wachtlijsten worden langer. Ondertussen is deze ook al weer 12 jaar. Volgens recent onderzoek moeten er netto meer dan 4000 woningen per jaar bijgebouwd worden om de woningnood terug te dringen. In de praktijk zijn het er nog geen 2500.

RENOVEREN EN BOUWEN!!!!!!

Voor ons is dit niet de enige reden om hier te staan, want behalve wonen deden we nog veel meer in de Oosterparkstraat. We hebben het huis in Juni 2001 gekraakt. Het stond toen al weer anderhalf jaar leeg. Hiervoor was het huis ook al 20 (!) jaar gekraakt. De voormalige krakers hadden het huis verlaten voor renovatie door het Oosten. Die renovatie is er nooit van gekomen. Nadat wij er zijn gaan wonen hebben we het pand opgeknapt. Hierna ontstonden er een aantal projecten op de begane grond. Op zondag was er ontbijt café waar voor een habbekrats een kop koffie en ontbijt werden geserveerd. Er was ook een infocentrum,met informatie over allerlei lokale en globale politieke onderwerpen. Dan was er ook nog eens een soepkeuken voor daklozen, film en dans Avonden, een kraakspreekuur en ga zo maar door. Wederom gaat er een plaats verloren waar, ?voor elkaar en door elkaar?, nog iets betekent. Dat dit komt omdat een woningbouw corporatie ons gaat ontruimen maakt de pil nog iets bitterder. De woningbouwverenigingen in Nederland zijn namelijk ooit voor elkaar opgericht, om samen een woning te realiseren. Maar met de huidige golf van privatiseringen in Nederland, lijkt de prioriteit van de woning BOUW verenigingen verschoven, van het b ouwen van betaalbare woningen, naar het maken van winst.

MAAR NIET OVER ONZE RUG!!!!!

Hierbij komt nog dat ons dagcafe niet de enige plek is die verloren gaat. We dreigen al onze vrijplaatsen kwijt te raken. Deze plekken zijn; Pakhuis Afrika, PunkRockinn (het Oosten is ook hier de eigenaar), Nieuwezijds Dagcafe, Nieuwe nieuwendijk en de Schijnheilig. Op deze plaatsen wonen niet alleen een kleine 50 mensen, er zijn 4 volkskeukens, 2 dagcafes, 2 concertpodia, 1 bioscoop, 1 fietswerkplaats, I gallerie, twee repetietieruimtes 1 kraakspreekuur, vergaderruimtes en veel meer??.Wij laten ons NIET uitbuiten. Wij zoeken onze eigen plekken, waar we ons vrij en solidair kunnen ontwikkelen en niet gedwongen worden onze vrije tijd te consumeren. we zullen ze niet in stilte laten verdwijnen!!!

HELP MEE!!!!!!!!

Verdedig mee!! Laat de gemeente, je woningbouwvereniging, de wijkagent of je buren wie dan ook horen wat jij hiervan vind!! Help ons, onze en jouw culturele en autonome vrijplaatsen te behouden. Amsterdam is van ons allemaal en niet van de vrije markt.

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP www.mysquat.net OF KOM NAAR ONZE PLEKKEN??????

PERSBERICHT RECHTZAAK 19 APRIL 10.30 Parnassusweg 220 ta AM*DAM

Amsterdam, 18 april 2005

Persbericht

Krakers verdedigen hun sociaal centrum in rechtszaal

Op dinsdag 19 april 2005 moeten de gebruikers van het CIA infocafe aan de Derde Oosterparkstraat 166hs en de bewoners van het pand erboven en vele andere panden in de straat, voor de voorzieningenrechter verschijnen. Na jaren touwtrekkerij heeft eigenares 'Het Oosten' haar plannen rond en eist ontruiming. De krakers zouden moeten wijken voor dure appartementen. Bewoners en gebruikers zien dat geenzins zitten en gaan voor de rechtbank een krachtig weerwoord geven.

Het CIA infocafe bestaat sinds 2000 op wisselende lokaties in Amsterdam (Leeuwenhoekstraat, Kalenderpanden, Muntplein). Sinds juni 2001 is het gevestigd aan de Derde Oosterparkstraat 166hs. De boven gelegen etages werden bruikbaar gemaakt voor bewoning. Het CIA infocafe is een sociaal initiatief waar regelmatig eetcafe en info-avonden plaatsvinden over onderwerpen als kunst, repressie, feminisme, kraken etc. Dit alles gerund door vrijwilligers en beschikbaar voor vrijwillige donatie.

Daar lijkt nu een eind aan te komen: het Oosten heeft in de laatste vier jaar vrijwel alle huurders van sociale woningen in dit straatje de buurt uit weten te werken. Sinds 1999 werden met beloftes en dreigementen de huurders uit hun huizen gezet waarna ze vervangen werden door anti-krakers of de panden gewoon leeg kwamen te staan. Het is de bedoeling dat de woningen opgeknapt worden om daarna voor een hoge prijs op de vrije markt verhuurd of verkocht te worden. Dat terwijl Het Oosten zich niet aan het convenant over sociale huisvesting houdt: minder dan 30% van de opgeknapte woningen zullen onder de sociale huur vallen.

De krakers vinden het onacceptabel dat sociale huur en sociale initiatieven opnieuw moeten wijken voor het grote geld en dat een woningbouwvereniging zich zo asociaal opstelt. Ook andere laagdrempelige culturele vrijplaatsen met een belangrijke sociale functie in de stad dreigen te verdwijnen voor dure appartementen of leegstand: Pakhuis Afrika, Schijnheilig, Volkskeuken Nieuwendijk, Nieuwezijds Voorburgwal. Het resultaat moge duidelijk zijn: veryupping en speculatie verarmen de stad. De krakers kondigen dan ook aan zich niet zonder slag of te stoot te laten verdrijven.