Celebesstraat 33-36


http://squat.net/celebes :::: celebes AT squat.net
Lees het volledige achtergrondverhaal / Read the complete background story

* NEDERLANDS *

27 november 2008 - Op deze dag zal er een protestoptocht tegen de ontruimingsvonnis plaatsvinden. Komt allen!

25 november 2008 - Er hangen nu meerdere spandoeken achter onze ramen!

8 november 2008 - Hieronder een samenvatting van het verhaal van Celebestraat 33-34. Dit verhaal wordt ook de komende dagen verspreid in de buurt van ons kraakpand. Lees ook het volledige achtergrondverhaal.

Buurtbrief en samenvatting van pandverhaal

Wij, bewoners van Celebestraat 33/34 huis, moeten onze gekraakte verdiepingen verlaten. Omdat de nieuwe eigenaar, dhr. F. Abzik de panden wil renoveren en daarna de sociale huurwoningen splitsen en duur verkopen. De rechter heeft gesproken, maar heeft de rechter recht gesproken? Wij vinden van niet en gaan daarom niet vrijwillig eruit. Lees hieronder waarom.

De begane gronden van Celebesstraat 33/34 werden gekraakt op 24 februari 2008. Op dat moment waren de panden nog van Hassan Lahcen Tamacht. Zoals bij zoveel van zijn panden waren ook in Celebesstraat 33/34 de gevolgen van jaren achterstallig onderhoud duidelijk zichtbaar: lekkende afvoeren en leidingen hadden vloerbalken op de begane gronden doen rotten en doorzakken, opgeslagen bouwmaterialen waren door waterschade veranderd in onbruikbare troep. Dat vonden politie en justitie ook dus de kraak was legaal. Wij hebben vervolgens de troep opgeruimd en leidingen en vloeren gerepareerd om de ruimtes bewoonbaar te maken.

In de tussentijd maakten we ook kennis met onze bovenburen. De huurders van 33 hadden via de huurcomissie hun huren verlaagd omdat Tamacht weigerde het achterstallig onderhoud te doen. Hij heeft geprobeerd via een rechtszaak twee van hen eruit te werken, maar die was zo gebaseerd op leugens dat hij die op het laatste moment niet heeft doorgezet. De bewoners van 34 hadden niet eens fatsoenlijke huurcontracten en zijn inmiddels vertrokken. Dat waren Bulgaren die door Tamacht als goedkope en illegale arbeidskrachten en kraakwachten werden gebruikt.

Ook de gemeente is de slechte staat van de panden een doorn in het oog. In het kader van het Werelds Wonen-project moet de Indische Buurt namelijk allure krijgen, alle krotten weg (en zoveel mogelijk armlastige huurders ook)! Met behulp van aanschrijvingen en dwangsommen probeerde het stadsdeel Tamacht te dwingen iets te doen. Te vergeefs. Tamacht wist met smoesjes en leugens het stadsdeel lang van zich te houden, maakte hen in juni zelfs wijs met een serieuze aannemer in zee te gaan. Maar in dezelfde week koos hij eieren voor zijn geld en verkocht Celebesstraat 33/34 tegen 800.000 winst aan Abzik, met lekkend dak en al.

Abzik lijkt daadwerkelijk de panden te gaan opknappen. Zijn plan: de sociale huurwoningen om te toveren in luxe koopappartmenten en daar weer veel winst mee te maken. Blind door hun Werelds Wonen Waan helpt het stadsdeel blij mee: Abzik betaalt het stadsdeel om overgebleven huurders in de persoon van ambtenaar Stoelinga onder druk te zetten te vertrekken en Bouwtoezicht keurt een rammelend bouwplan goed. In dit bouwplan zijn dragende muren namelijk niet als zodanig ingetekend. Het is de bedoeling deze zomaar weg te slopen met instortingsgevaar als gevolg. Maar bouwtoezicht belooft op de veiligheid te letten, jaja.

De overgebleven huurders weigeren echter hun woningen op te geven. Het aanbod van het stadsdeel om voorrang te krijgen bij het vinden van een woning van een woningbouwcorporatie hebben ze om principiele redenen afgewezen. Voorkruipen op de wachtlijsten om een particuliere eigenaar winst te kunnen laten maken met de verkoop van hun woning, dat vinden ze onappectabel. Eigenaar Abzik moet hun aanwezigheid dus accepteren. Maar voor hoe lang? Hij schiet er tonnen bij in als hij hun woningen niet kan verkopen.

Wij zijn het helemaal niet eens met deze gang van zaken. Eigenaren hebben de verantwoordelijkheid hun panden in goede staat te houden. Maar vanwege winstbejag wordt van de gelegenheid meteen gebruik gemaakt om betaalbare woningen om te zetten in onbetaalbare. En een mooie buurt is beter dan een achterbuurt. Het Werelds Wonen-project wordt gepresenteerd als een grote opknapbeurt. Maar in feite wil het stadsdeel zoveel mogelijk yuppen, die in al die nieuwe kantoren aan de Zuidas komen werken, huisvesten. En daarvoor moeten huurders met een krappe beurs, veelal arbeiders met een migrantenachtergrond, wijken.

Wij blijven, uit solidariteit met de huurders in ons pand, en uit protest tegen de Werelds Wonen Waan van stadsdeel Zeeburg.

De krakers van Celebesstraat 33/34 huis

* ENGLISH *

27 november 2008 - On this day we will conduct a protest march against the eviction order for our house. Everybody come!

25 november 2008 - We have now hung several banners in front of our windows!

8 november 2008 - This letter has been distributed in the neighbourhood. Read the full background story here.

Neighbourhood letter and summary of background story

November 6th, 2008

Dear neighbors,

We, the squatters of Celebestraat 33/34 ground floors, are being evicted from our home. The new owner claims that he plans to renovate the social housing apartments and sell them at a high price. The judge has decided to evict us but is her decision just? We disagree and therefore we refuse to leave voluntarily.

The ground floors of Celebesstraat 33/34 were squatted on February 24, 2008. At the time, the buildings were owned by Tamacht. As in many of his properties, the consequences of years of neglect were clearly visible: leaking pipes had caused floor beams to rot and break, water damage had turned material stored in the space into trash. Based on the terrible state of the floors, the police decided that the squatting action was legal and justified. As a result, the squatters cleaned up the mess, repaired the piping and floors and turned the rotten space into a home.

After extensive building work, we began working with our upstairs neighbors. The tenants of 33 had lowered their rents because of Tamacht's neglect in maintaining the safety of the building, resulting in a leaking roof. Tamacht had started a legal procedure to force the renters out, but he had to withdraw the case cause it was based on too many lies. The tenants in 34 were Bulgarians who Tamacht used as his cheap and illegal work force and anti-squatters who left their homes because Tamacht never gave them a legal rental contract.

The unsafe state of the buildings plague the neighborhood council as well. Stadsdeel Zeeburg has a Werelds Wonen-project intended to give the Indische Buurt a global flair by renovating the buildings in disrepair and shamelessly forcing the poor renters out of the neighborhood. With letters and fines the neighborhood council tried to force Tamacht to conduct repairs but the efforts were futile. Tamacht managed to mislead the authorities with lies and excuses, such as in June when he pretended that he had found a contractor to renovate. Yet, that same week he sold Celebesstraat 33/34 with an 800.000 euro profit, the leaking roof included and no inspection of the ground floor. This was a pity since a housing corporation was also interested in the buildings to renovate and maintain the buildings as social housing.

The new owner, Abzik, claims to intend to renovate the buildings. His plan: convert the social rent apartments into luxury housing and make profit by selling them. Blinded by their Werelds Wonen delusion the stadsdeel is happy to assist: Abzik pays the authorities to send their official Stoelinga to pressure the remaining tenants to leave and the Building Inspection approves an unsound renovation plan. In this plan, some load bearing walls are supposed to be torn down with consequential risks of collapse of the entire structure. The Building Inspection says that they will keep a close eye on the safety of the renovation, yet approve of such a plan.

The remaining tenants refuse to give up their houses. For principle reasons, they turned down the offer of the Stadsdeel to look for replacement public social housing with an urgency status. Bypassing thousands of others on the waiting list to facilitate a private owner to make profit by selling their apartments is unacceptable to them. Abzik is forced to accept their presence and must contend with the squatters if he increases his harassment of the renters. What will happen to the renters when the squatters leave, however? He cannot make a profit with the renters inside, so his only solution is to harass them to leave, something that he knows will be easier without the squatting group to support the renters.

We, Kraakgroep Celebesstraat, disagree with the process around the selling of these houses and the treatment of the renters. Owners have the responsibility to maintain their properties for safety and habitability. But in pursuit of profit, they use the renovation to turn affordable social rent apartments into unaffordable houses for sale.

Stadsdeel Zeeburg presents the Werelds Wonen-project as a programm of improvement where in fact it is forced gentrification. The neighborhood council wants to attract as many yuppies as possible. Meanwhile tenants who cannot afford high rents or to buy, often working class with immigrant roots, are forced out of the neighborhood.

We, the squatters of the Celebestraat, stay in our houses out of solidarity with the remaining tenants in the building, and to protest the Werelds Wonen Delusion of stadsdeel Zeeburg and how this program is used to legimitize the corrupt process around the selling and proposed renovation of these houses.

Kraakgroup Celebesstraat

celebes AT squat.net //// squat.net/celebes