HUSOKKUPASJON ER SIVIL ULYDIGHET MOT EIENDOMSRETTEN OG BIDRAR TIL Å SENKE MARKEDSVERDIEN OG PRESSET PÅ BOLIGMARKEDET. I PRAKSIS ER DERFOR HUSOKKUPASON SOLIDARITET MED DE SVAKESTE PÅ FLERE NIVÅER.

... read more
NEWS:


... read more