Jarenlang verwaarloosd door de eigenaar,
nu speelbal van speculanten...met behulp van de staat


http://squat.net/biko19 :::: biko19 AT squat.net
Lees het achtergrondverhaal / Read the background story

19 februari 2008 - Ontruimd voor speculatie. De staat koos de kant van de speculanten en stuurde toch de ME op ons af. Hier vind je een verslag van de ontruiming en de acties van de dag ervoor, en onderaan dit artikel is er een post-ontruiming samenvatting. In dit artikel wordt een verband gelegd tussen de ontruiming van Steve Bikoplein 19 en speculatie op de Amsterdamse vastgoedmarkt in bredere zin. Hier de mening van een buurtbewoner. En hier een paar tekeningen (een, twee) van de ontruiming zelf, gemaakt door een bevriende kunstenaar.

Steve Bikoplein 19 staat op het punt illegaal ontruimd te worden in de ontruimingsgolf op dinsdag 19 februari 2008! Protesteer maandag 18 februari in de Stopera tegen de illegale ontruiming van Steve Bikoplein 19. Verzamelen bij het Fort van Sjakoo om 10.30. Lees meer hier!

6 november 2007 - biko19 verzetsontbijtje! De deurwaarder heeft aangegeven op dinsdag 6 november 2007 de krakers van het Steve Bikoplein 19 te willen ontruimen...wij reageren met een protest en een verzetsontbijt! Zie indymedia artikel. Een buurtbrief hierover: hier (Zeer groot!)

11 juni 2007 - een nieuw SPOK artikel over ons pand is net verschenen: Bibob-toets bouwvergunning Steve Bikoplein 19

29 mei 2007 - Protestoptocht naar het stadsdeel. Thema "Het stadsdeel wil ons wonen afschaffen!", kijk hier voor meer informatie. Komt massaal! Verzamelen 18.30u bij Joe's Garage (Pretoriusstraat 28).

15 mei 2007 - Steve Bikoplein 19, het achtergrondverhaal. Hier de complete versie van het achtergrondverhaal dat ook op indymedia gepost werd (toen zonder weblinks.)

19 februari 2008 - Evicted for speculation. The state chose the side of the speculators and sent the riot police in. Here you find a report of the eviction and the actions that took place the day before it (in Dutch), and at the bottom of this article is a post-eviction summary (in Dutch.) In this article (in English) you see how the author has made the connection between the eviction of Steve Bikoplein 19 and speculation on the Amsterdam real estate market more generally. Here you find the opinion of a neighbour, in Dutch. And here are a couple of drawings (one, two) of the eviction itself, made by a sympathetic artist.

Protest the illegal eviction of the Steve Bikoplein 19 at the Stopera on Monday, February 18th. Meeting point: Fort van Sjakoo at 10:30am. Demand that the police do not illegally evict the residents of Steve Bikoplein 19. Read the full story here!

6 november 2007 - biko19 resistance breakfast! The bailiff has said that he wants to evict the squatters of Steven Bikoplein 19 on tuesday 6th november. We react with a protest and a resistance breakfast! See indymedia article (in Dutch.) There is a neighbourhood letter about this here.

11 june 2007 - a new SPOK article about bikoplein 19 has just been published: Bibob-toets bouwvergunning Steve Bikoplein 19

29 may 2007 - Protest at the local council. The theme is that the local council wants to abolish our right to housing. See here for more information! Everybody should come! Meet at 18.30u at Joe's Garage (Pretoriusstraat 28)

15 may 2007 - Steve Bikoplein 19, the background story. Here is the complete version of the background-story that we also posted on indymedia (at that time without weblinks.)