Achter het Amstelstation, aan de Wenckebachweg, verscholen achter de torens van de gevangenis ligt Bajesdorp. Maar liefst 8 kraakpandjes staan bij elkaar in een pittoresk wijkje, waarvan de bewoners zich sterk maken om leegstand tegen te gaan en de buurt bewoonbaar te houden. Hoe is dit allemaal ontstaan?

Omtrent het jaar 2002 besluit de dan zittende directeur van de Bijlmerbajes (PI) dat in het kader van de nieuwbouwplannen van de PI in Zaandam, de dienstwoningen van de PI ontruimd moeten worden. De medewerkers van de bajes die de woningen huren worden elders ondergebracht. Uit het merendeel van de dienstwoningen die leeg achter blijven, worden cruciale onderdelen als electrische voorzieningen en gesloopt.

Een jaar later, als blijkt dat de directeur van de PI zich bezig houdt met frauduleuze zaken en wordt vervangen, lijkt er weinig over te zijn van de ambitieuze nieuwbouwplannen. Als duidelijk wordt dat de bajes niet van plan is om de woningen door medewerkers te laten bewonen, worden vier van de woningen gekraakt.

Nadat ook andere woningen door het gedwongen vertrek van huurders gedurende lange tijd leeg blijven staan, worden nog drie panden gekraakt. Op dat moment wonen er nog enkele huurders, die zich er hard voor maken dat de woonhuizen weer bewoond zullen worden. Tevergeefs, aan hun wens wordt geen gehoor gegeven, door de Bijlmerbajes noch door eigenaar De Domeinen.

Verdere details

Omstreeks het eerste gedwongen vertrek van huurders wordt het huis aan de Wenckebachweg nr 14 in gebruik genomen door een dienst ter behoeve van bedrijfshulpverlening, hierna te noemen BHV, en een fysiotherapeut. Met name in een in de tuin geplaatste container wordt geoefend met brandblussers. De fysiotherapeut is na enige tijd gedwongen te vertrekken om dat men van mening is dat zijn activiteiten niet vallen onder de in het bestemmingsplan genoemde bestemming van de dienstwoningen. Waarom de activiteiten van de BHV die eveneens niet onder de bedoelde bestemming lijken te vallen, niet gestaakt worden, blijft onbekend.

De huizen met nrs 28, 30 en 32 staan dan al enige tijd leeg, worden tijdelijk beheerd door een antikraakbedrijf, en omstreeks 2004 in gebruik genomen als kantoorruimte. De administratieve afdeling van de PI verhuist echter naar Almere. Na enkele maanden leegstand wordt er een antikraker in 3 huizen (!) gezet. Kwestie van wat muurtjes doorbreken.

Illegaal gebruik door de bajes

In het jaar 2004 komt door vertrek van een tijdelijke huurder huis nr 22 leeg te staan. In het pand vinden af en toe oefeningen met brandblussers plaats, hoewel het overgrote deel van de BHV activiteiten in en rondom nr 14 plaats blijft vinden. Omwonenden meldden dat huis nr 22 van binnen volledig zwartgeblakerd is. Om nog onbekende redenen worden de activiteiten van de BHV bij zowel nr 14 als nr 22 verplaatst naar buiten. De laatste activiteiten worden door omwonenden voor het laatst gezien in de zomer van 2007.

De PI gaat hier geheel buiten het boekje. Ander gebruik dan bewoning mag niet plaats vinden gezien het bestemmingsplan ondubbelzinnig aangeeft dat alle woningen in dit deel van de straat enkel bedoeld zijn voor bewoning en er dus geenszins andere activiteiten dan bewoning mogen plaatsvinden.

Naast het illegaal gebruiken van de woningen vertoont de eigenaar een duidelijk patroon: het langdurig leeg laten staan van de voormalige dienstwoningen in Bajesdorp.

De reden hiervoor is waarschijnlijk de vernieuwingsplannen van de gemeente. Voor de Weespertrekvaart-driehoek (waar de Hell’s Angels ook onder vallen) wordt een stedelijke ontwikkelingsplan gemaakt, waarbij de woningen genomineerd zijn om te verdwijnen voor nieuwbouw.

Als u een vraag heb over kraken, woning, huren, anti-kraken, u kunt onze links page bekijken of een bericht sturen aan

bajesdorp(at)squat(dot)net

Kraak Wonen: advies en hulp:
Kraakwoning.nl: is een website waar mensen die een kraakbare woning kennen deze kunnen aanmelden. Ook kunnen woningzoekenden die graag een woning willen kraken zich aanmelden. Zo worden woningzoekenden geholpen en wordt leegstand tegengegaan.
Studenten Kraakspreekuur: elke Donderdag 20:00 - 21:30, Schoolstraat, 4
Kraakspreekuur Oost: elke Dinsdag, 20:00 - 21:30, Pretoriusstraat, 43
Kraakspreekuur De Pijp
Kraakspreekuur West
SPOK: Speculatie Onderzoeks Kollectief

Kraak Wonen: handleiding, nieuws

Kraken
Handleiding Kraken
Indymedia
Radar


Over Bajesdorp

Kraken gaat schoon! 3 December

Vroeg in de ochtend, hebben een aantal bewoners (krakers en anti-krakers) van de Bajesdorp, hun inspanningen gecombineerd om een reinigende werking gaan. Naast de aanhoudende woningnood, een van de prioriteit van de bajesdorpers altijd geweest om de handhaving van een leuke levendige sfeer in de buurt, dat de administratie van de gevangenis neigt tot verwaarlozing.

See PicturePhotos van de actie .

sd

STEUN DE KRAKERS VAN UW BUURT! ONTMOET ONS BIJ DE VERSCHILENDE EVENTS DIE GEBEURT IN DE HEEL STAD, STEEDS! CONCERTEN, VOLKSKEUKENS, CAFE, TENTOESTELINGEN, KRAAKSPREEKUREN, IN DE LINKS SECTIE VIND U EEN PAAR TIPS EN ADRESSEN NAAR DE VRIJE PLEKKEN DIE NOG TEGEN CAPITALISME BESTAAN.

KRAKEN.TV:
CREATIVE SHITS FROM THE PROPERTY-BREAKING CROWD OF THIS COUNTRY

JOE'S GARAGE;
POLITICALLY INFECTED, SOCIAL & CULTURAL CENTER IN THE EAST OF THE CITY. SIEGE OF THE SQUATTING ADVICE HOUR.

T'BLIJVERTJE:
A BIT LIKE JOE'S, BUT TWO BLOCKS FURTHER... ALSO A NICE NON-COMMERCIAL PODIUM FOR FOLK SINGERS

STUDENTEN KRAAKSPREEKUUR:
THEY FIXED A HOUSE FOR MANY STUDENTS ALREADY.

KRAAKWONING.NL:
REPORT A EMPTY HOUSE SO WE - OR YOU CAN SQUAT IT!

VOKOMOKUM:
A FOOD-COOP BECAUSE EVERYTHING GOES SO WRONG WITH NORMAL SHOPS.

SPECULANTEN.NL:
RESEARCH CENTER AGAINST REAL-ESTATE SPECULATION.