In juli 2003 zijn in Groningen veertien asielzoekers, waaronder gezinnen met jonge kinderen op straat gezet (zie proloog). Om aandacht voor hun situatie te vragen en om ook daadwerkelijk opvang te bieden heeft de Actiegroep WIER (Wonen Is Een Recht) panden gekraakt (zie juli). Wij willen niet accepteren dat er mensen op straat gezet worden, terwijl er tegelijkertijd zoveel panden leegstaan.

We zitten nu in een kraakpand aan de Canadalaan 1 (zie augustus) dat sinds vier augustus gekraakt is. Zodra duidelijk is dat we voor langere tijd in het pand kunnen blijven, kunnen de eerste vluchtelingen daar ook echt opgevangen worden.

Zolang er nog mensen op straat worden gezet en zolang er nog leegstand is, gaan wij door!