Autonoom Centrum “DE ANTIFA-BRICK”

( voormalige  Politie Rechtbank op de  Bristelei  68 )

Begin November 2011 namen we dit – sinds 2006 leegstaande – pand in gebruik, met de bedoeling er enkele socio-culturele projecten in op te starten, totdat er concrete plannen waren voor een herbestemming of de afbraak van het gebouw.

Tegelijkertijd was het een signaal naar de stad toe, dat er enerzijds een tekort is aan betaalbare sociale woningen en ( vooral ) opvangplaatsen voor daklozen, terwijl er anderzijds zoveel gebouwen jarenlang leeg staan, verwaarloosd worden en verkrotten, met alle gevolgen vandien voor de leefbaarheid van de buurt, en de prijzenslag op de immobiliën-markt.

De Politierechtbank, herdoopt tot “Dis’Court Squat” is het vierde project-pand waar wij met onze werking aktief zijn, het is echter voor ‘t eerst dat we “autonoom” van start zijn gegaan. Dit wil zeggen, op eigen krachten, zonder subsidies of inmenging van de overheid, met vrijwilligers/activisten die willen meewerken uit idealisme en niet voor centen.

We kwamen ( eerst mondeling, dan via contract ten bede) overeen met de huidige eigenaar, dat we het pand mochten blijven gebruiken tot de verkoop van de gebouwen rond is, en wij het dan zouden verlaten.

De eerste weken na intrek bestond ons werk uit het grondig schoonmaken en het pand met een minimum aan middelen zo maximaal mogelijk leefbaar maken. De ondergronse garage leegpompen, een grote lek repareren dat voor de watervloed ondergronds had gezorgd en de schade door vocht en langdurige leegstand te verwijderen. Dit nam respectievelijk enkele dagen tot enkele weken in beslag, met links en rechts wat hulp van vrienden en mede-vrijwilligers.

We behielpen ons met een generator om stroom op te wekken, gasflessen om te koken en te verwarmen, een regenton zodat we konden schoonmaken en het toilet door-spoelen met regenwater, en bidons met drinkbaar water voor voedselbereiding en persoonlijke hygiëne. Geplande projecten konden met voldoende vindingrijkheid, plantrekkerij én hard werk, op relatief korte tijd worden verwezenlijkt. Eerst een gemeenschappelijke ruimte voor de groep activisten/vrijwilligers, en een paar leefruimtes om voor permanentie te zorgen in dit grote complex.

Als project werd in de eerste plaats gezorgd voor een ( ondertussen drukbezochte ) weggeef-winkel, waar mensen die het financieel moeilijk hebben elke woensdag tussen 12u00 en 14u00 terecht kunnen voor gratis kleding, schoeisel, speelgoed en beddegoed. Allemaal dingen die we ( na rondvraag bij vrienden, kenissen en onze nieuwe buren ) tijdens onze eerste weken reeds hadden binnengekregen of opgehaald.

Ons hoofd-project zou (  na uitnodiging aan – en samenwerking met – de hulpsector ) een weekend – inloop voor dak- en thuislozen  worden. We bezaten namelijk een ideale infrastructuur om het te kunnen onderbrengen, en we zouden genoeg steun krijgen uit de hulpsector zelf, om het haalbaar te maken….( met dank aan Free-Clinic, ‘t Vlot, de Kringloopwinkel, Forest Rescue Front en tal van privé – initiatieven en – personen ). Vermits een paar van de activisten in de hulpsector werkzaam zijn, wisten we waar dringend nood aan was, en hebben we dit proberen in te vullen. En dat er nood aan was, bewijzen de 70 tot 100-tal aanwezige dak- en thuislozen die elke zaterdag en zondag van onze geïmproviseerde ‘inloop’ gretig gebruik hebben gemaakt, wegens gebrek aan opvang in de weekends door de reguliere of verantwoordelijke sector.

Ondertussen werken er op vrijwilligers – basis reeds een 8-tal ‘dakloze’ activisten permanent, geassisteerd door wekelijks een 5 -tal vrijwilligers uit de hulpsector of studenten die zich sociaal willen engageren, en hier de kans krijgen om op een aangename, ongedwongen manier mensen in nood te helpen.

Verder hebben we een exporuimte, beschikbaar voor kunstenaars die niet terecht kunnen in het commerciële circuit of op één of ander manier aktief zijn binnen de sociale sector. Soms doen we zelf een kleine tentoonstelling rond een bepaald thema, zoals wereld-vrouwendag, werelddierendag, biodiversiteit, enz..

Een polyvalente ruimte  met zitplaatsen  voor 10 à 15 personen kan gratis worden gereserveerd en gebruikt voor vergaderingen, workshops, voorstellingen, enz.. , een aanbod waar ook buurtbewoners gebruik van kunnen maken.

Tot slot hebben we in maart/april een deel van de kelders en ondergrondse garage als repetitie-ruimte  & zaaltje voor kleinschalige optredens  geïnstalleerd ( en geïsoleerd ).

Al onze initiatieven zijn uiteraard gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. Enkel voor de live optredens wordt een kleine bijdrage gevraagd, en die opbrengst gaat integraal naar de muzikanten om hun vervoers-onkosten te dekken.

Ter verduidelijking en wij dringen hier écht op aan: wij zijn niet het soort mensen die de boel verwaarlozen en/of overlast veroor-zaken, en we benutten dit pand ‘zeker’ niet louter voor eigen gewin. Integendeel, we creëren een aangename plek met een sociale atmosfeer en karakter, waar eenieder – met weinig middelen maar veel goede wil – welkom is, om op zijn beurt andere hulpbehoevenden verder te helpen.

We streven naar een goede verstandhouding en vertrouwensrelatie met de buurtbewoners, door niet alleen binnen onze muren, maar ook buiten onze muren samen te werken en met elkaar rekening te houden.

Verschillende mensen uit de omringende straten zijn onlangs een hoop kleren komen brengen en een kijkje komen nemen in onze weg-geefwinkel en inloop, alsook twee dames die op regelmatige basis mee kleren komen uitsorteren en plooien. Waarvoor ook onze welgemeende dank en appreciatie.

                                       Alvast bedankt voor uw interesse

en/of gezonde curiositeit…

 

 Fred,  Poepoes en de rest van de activisten

…Mike, Vince, Wendy, Dan, Sunny, Mi-nang, Katje,….  

en de rest van de bewoners/vrijwilligers.

 

 

 

antifabrick [at] gmail [dot] com

Fred gsm : 0477.099.422

One Response to “Autonoom Centrum “DE ANTIFA-BRICK””

  1. De Antifabrick zegt:

    Onze electriciteit is momenteel afgesloten, dus wat geduld voor antwoorden of info. Maar we trekken onze plan verder wel. Reden van ontzegging, een grote achterstand op de electriciteitrekening…. Op 29.06 doen we een benefiet om dit wat mee te financieëren.

Geef een reactie